VI. TEKSTY WŁASNE LITURGII GODZIN

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY PALLOTYŃSKIE]


ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO, KAPŁANA

22 STYCZNIA - UROCZYSTOŚĆ

WPROWADZENIE

Urodził się w Rzymie, w 1795 roku. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, z najwyższą gorliwością oddał się sprawie zbawienia ludzi oraz dziełom miłosierdzia.

Chcąc odnowić życie Kościoła i pobudzić działalność apostolską, dokładał wszelkich starań, aby zjednoczyć wszystkie katolickie przedsięwzięcia węzłem współzawodniczącej miłości oraz obudzić u świeckich wszystkich stanów świadomość ich powołania do apostolstwa.

Aby zrealizować to zamierzenie, założył Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, którego promocję powierzył instytutom księży i braci oraz sióstr. Nazwy obu instytutów zawierają w sobie zwrot „Apostolstwa Katolickiego”.

Zmarł w Rzymie, 22 stycznia 1850 roku. Papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Papieskiego Związku Misyjnego Kapłanów. Grób św. Wincentego Pallottiego znajduje się w kościele San Salvatore in Onda.

KOLEJNE GODZINY

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY PALLOTYŃSKIE]


WEZWANIE

K. † Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Psalm 95
Wezwanie do chwalenia Boga

Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co „dziś” się nazywa (Hbr 3, 13)

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Bo Pan jest Bogiem wielkim, *
wielkim Królem nad wszystkimi bogami.
W Jego ręku głębiny ziemi, *
szczyty gór do Niego należą.
Jego własnością jest morze, które sam stworzył, *
i ziemia, którą ulepiły Jego ręce.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył,
Albowiem On jest naszym Bogiem, †
a my ludem Jego pastwiska *
i owcami w Jego ręku.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
Gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Przez lat czterdzieści to pokolenie wstręt we Mnie budziło †
i powiedziałem: «Są ludem o sercu zbłąkanym *
i moich dróg nie znają».
Przeto przysiągłem w gniewie, *
że nie wejdą do mojej krainy spoczynku”.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Chrystusa, * Najwyższego Pasterza, Syna Ojca Przedwiecznego.

Jeśli psalm Wezwania ze swoją antyfoną ma poprzedzać Jutrznię, można go opuścić ze słusznej przyczyny.

[POWRÓT] [I NIESZPORY] [GODZINA CZYTAŃ] [JUTRZNIA] [II NIESZPORY] [KOMPLETA]


[Oprac. na podstwie: Modlitwy Stowarzyszenia Apostolstwa Karolickiego]