PALLOTYŃSKIE PIEŚNI DO MODLITW

[POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ] [MODLITWY - MODEL DZIENNY] [MODLITWY - MODEL TYGODNIOWY]


Boża Miłości

Boża Miłości, zapal nas
I w sercach płoń ogniście.
Tysiąc narodów, tysiąc ras
Na nasze czeka przyjście.

Północ, Południe, Zachód, Wschód
Pallotti dziś nam zdaje.
Zebrać u Piotra trzeba wrót
Rozdarte waśnią kraje.

Żniwo ogromne jak ten świat,
Gorliwej pracy trzeba;
Nie może przepaść żaden brat
dla Marii i dla nieba.

Mario, przed walką oczyść nas
I dłoń swą na nas połóż.
Wtedy piekielny legnie płaz,
Królowo Apostołów.

Tekst: ks. J. Młyńczak
Muzyka: fes. J. Strauch

[POWRÓT]


Królowo Apostołów

Królowo Apostołów
Niebios dobra Pani
O bądźże uwielbiona
Pieśnią i modłami

Ty dzieciom Matką bądź
Ty kieruj ich krokami
Miłością nami rządź
Błagamy z Aniołami

Twym sługom dodaj sił
I wiedź ich w bój o dusze
Pogaństwa wypleń złość
Serc ludzkich przemień głuszę

Rycerski hufiec stwórz
Pod Twoim Mario znakiem
Niech do wieczystych wzgórz
Chrystusa dąży szlakiem

Tekst: kl. S. Sadowski
Muzyka: S. B. Poradowski

[POWRÓT]


Hymn pallotyński

W apostolskich szeregach stań razem
Wincentego przyzywa Cię zew
Pójdź, by szerzyć za Jego przykładem:
Wiarę, miłość, nadzieję wśród rzesz.

Rozproszone zjednoczyć szeregi
Wszystkich stanów, narodów i ras.
Nieskończonej Miłości zawierzyć,
Całe życie dla braci swych dać.

W Wieczerniku z Pallottim błagamy:
Mario, utwierdź w jedności nasz huf,
Byśmy wiernie spełnili zadanie,
Które zlecił wykonać sam Bóg.

Byśmy wiernie spełnili zadanie,
Które zlecił wykonać nam Bóg,
Co zlecił nam Bóg,
Sam Bóg,
Sam Bóg.

Tekst: ks T. Czulak, ks. S. Ryś,
ks. J. Warzecha, ks. W. Zdaniewicz

[POWRÓT]


Dla Twych synów piękny wzorze

Dla Twych synów piękny wzorze,
O Wincenty, Ojcze nasz.
Pallotynów fundatorze,
Oto dzieci, które znasz.

Ref.

Dzisiaj Tobie cześć składamy:
Usty, sercem, duszą swą.
Pomóż, kornie Cię błagamy,
wiernie zdążać drogą Twą.

Patrz, jak zbroim się w zaraniu,
Na zwycięski Boży bój.
Ty nam pomóż w bojowaniu,
Słodkim uczyń trud i znój.

Ref.

Żniwo wielkie — żeńców mało,
Sroży się zbawienia wróg.
Spraw, by grono Twe wzrastało
I zwycięstwo dał nam Bóg.

Ref.

Hymn tryumfu dźwięczy cudnie,
Zabrzmi wnet zwycięski róg.
Północ, Zachód, Wschód, Południe
Skłoni się do Bożych stóp.

Ref.

Tekst: ks. T. Bielski
Muzyka: A. Pellowski

[POWRÓT]


Wielki, Rzymu, Apostole

Wielki, Rzymu, Apostole,
O Wincenty, Ojcze nasz!
Apostolstwa zacny wzorze,
Oto dzieci, które znasz.

Ref.

Dzisiaj Tobie cześć składamy:
Usty, sercem, duszą swą.
Pomóż, kornie Cię błagamy,
Wiernie zdążać drogą Twą.

Żniwo wielkie, żeńców mało,
Wiarę, miłość trzeba nieść.
Spraw, by grono Twe wzrastało,
Apostołów nowych wznieć.

Ref.

Patrz, idziemy razem z Tobą
Z apostolskim czynem w świat.
Ty błogosław nas z Królową
I wypraszaj zdroje łask.

Ref.

Miłość, wiarę nieśmy wspólnie,
By jedności stał się cud.
Północ, Zachód, Wschód, Południe
Skłoni się do Bożych stóp.

Ref.

Tekst: ks. T. Bielski, ks. S. Ryś
Muzyka: F. Rączkowski

[POWRÓT]

Otwórzmy serca nasze

Otwórzmy serca nasze
Na Pallottiego zew.
Niech brzmi radością zawsze
Tętniących serc naszych śpiew.

Ref.

Wstaje nam nowy dzień
Złych mocy pierzchnie cień.
Pallotti kreśli życia szlak,
Wstępujmy śmiało weń.

My dzieci twoich grono
My zastęp, Ojcze, twój.
Wlej miłość nieskończoną
W nasz apostolski trud.

Ref.

Na podbój dusz idziemy,
Bądź, Ojcze, wodzem nam.
Modlitwą, pracą chcemy
Wieść je do niebios bram.

Ref.

[POWRÓT]