ZĄBKOWICE ŚL.: WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ

WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPÓLNOTY NOWICJACKIEJ 2015

W minionym tygodniu, w dniach: 27-29 października 2015 r., miała miejsce wizytacja generalna w domu Okresu Wstępnego (nowicjatu) w Ząbkowicach Śląskich. Wizytatorami byli: ks. generał Jacob Nampudakam SAC oraz radca generalny ks. Martin Manus SAC.

Więcej…

 

OKRES WSTĘPNY – NOWICJAT

Inauguracja Okresu Wstępnego - WadowiceNOWICJAT, nazywany też Okresem Wstępnym, to czas przeznaczony na rozpoznanie, utwierdzenie i rozwój własnego powołania. W tym okresie kandydaci przygotowują się do wejścia w życie Stowarzyszenia przez poznanie dzieła i duchowości pallotyńskiej oraz praktykę życia we wspólnocie.

Nowicjat trwa dwa lata

W pierwszym roku nowicjusze przebywają w Domu Okresu Wstępnego wspólnego dla obu Prowincji w Ząbkowicach Śląskich. Na zakończenie nowicjatu otrzymują strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: sutannę z pasem.

Drugi rok nowicjatu to jednocześnie pierwszy rok studiów w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Ten rok kończy się pierwszą konsekracją czasową (czyli przyrzeczeniami złożonymi na rok). Następnie konsekracja czasowa jest kilkakrotnie odnawiana i kończy się uroczystym aktem złożenia konsekracji wiecznej.

Więcej…

 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE: Kanoniczne rozpoczęcie Nowicjatu

Kanoniczne rozpoczęcie Nowicjatu okazało się nie tylko formalnością, pieczętującą wybraną przez nas drogę, ale również okazją do uroczystego wejścia w życie pallotyńskiej rodziny. Waga wspólnoty w pallotyńskim powołaniu, podkreślona w homilii przez ks. prowincjała Józefa Lasaka SAC, dawała o sobie znać przez cały dzień. Punktem kulminacyjnym była oczywiście Eucharystia, w trakcie której każdy z nas został wyposażony w najlepszy oręż do trwania przy Chrystusie: Słowo Boże. Następnie, w rodzinnej atmosferze, przedstawiliśmy się znamienitym gościom, z księżmi prowincjałami: Józefem Lasakiem SAC i Adrianem Galbasem SAC na czele. Spośród licznych anegdotek, w trakcie tego braterskiego spotkania, zapadła nam w pamięć szczególnie jedna puenta: „Niezależnie od prowincji, wszystkie drogi prowadzą do pallotynów”. Ta myśl dobrze oddaje naszą radość z tego spotkania i czasu, jaki przed nami w zjednoczonym nowicjacie.

Al. now. Paweł Appelt