WIZYTACJA GENERALNA DOMU WSPLNOTY NOWICJACKIEJ 2015

W minionym tygodniu, w dniach: 27-29 padziernika 2015 r., miaa miejsce wizytacja generalna w domu Okresu Wstpnego (nowicjatu) w Zbkowicach lskich. Wizytatorami byli: ks. genera Jacob Nampudakam SAC oraz radca generalny ks. Martin Manus SAC.

Więcej…

 

Inauguracja Okresu Wstpnego - WadowiceNOWICJAT, nazywany te Okresem Wstpnym, to czas przeznaczony na rozpoznanie, utwierdzenie i rozwj wasnego powoania. W tym okresie kandydaci przygotowuj si do wejcia w ycie Stowarzyszenia przez poznanie dziea i duchowoci pallotyskiej oraz praktyk ycia we wsplnocie.

Nowicjat trwa dwa lata

W pierwszym roku nowicjusze przebywaj w Domu Okresu Wstpnego wsplnego dla obu Prowincji w Zbkowicach lskich. Na zakoczenie nowicjatu otrzymuj strj Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: sutann z pasem.

Drugi rok nowicjatu to jednoczenie pierwszy rok studiw w pallotyskim Wyszym Seminarium Duchownym w Otarzewie.

Ten rok koczy si pierwsz konsekracj czasow (czyli przyrzeczeniami zoonymi na rok). Nastpnie konsekracja czasowa jest kilkakrotnie odnawiana i koczy si uroczystym aktem zoenia konsekracji wiecznej.

Więcej…

 

Kanoniczne rozpoczcie Nowicjatu okazao si nie tylko formalnoci, piecztujc wybran przez nas drog, ale rwnie okazj do uroczystego wejcia w ycie pallotyskiej rodziny. Waga wsplnoty w pallotyskim powoaniu, podkrelona w homilii przez ks. prowincjaa Jzefa Lasaka SAC, dawaa o sobie zna przez cay dzie. Punktem kulminacyjnym bya oczywicie Eucharystia, w trakcie ktrej kady z nas zosta wyposaony w najlepszy or do trwania przy Chrystusie: Sowo Boe. Nastpnie, w rodzinnej atmosferze, przedstawilimy si znamienitym gociom, z ksimi prowincjaami: Jzefem Lasakiem SAC i Adrianem Galbasem SAC na czele. Spord licznych anegdotek, w trakcie tego braterskiego spotkania, zapada nam w pami szczeglnie jedna puenta: ?Niezalenie od prowincji, wszystkie drogi prowadz do pallotynw?. Ta myl dobrze oddaje nasz rado z tego spotkania i czasu, jaki przed nami w zjednoczonym nowicjacie.

Al. now. Pawe Appelt