FORM. PERMAN.

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2015

Dyrektorium1.jpg21 czerwca 2015 r. 48 pallotynów rozpoczęło dyrektorium – czas odnowy duchowej i pogłębionej refleksji nad charyzmatem oraz jego realizacją w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

W tym roku do przeżywania dyrektorium zostali zaproszeni współbracia, którzy byli święceni lub złożyli wieczną konsekrację w latach 2007-2012. Obecni są również ci, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w czasie przewidzianym dla swoich roczników. Nad całością organizacji dwutygodniowego wydarzenia czuwają sekretarze ds. formacji polskich prowincji stowarzyszenia – ks. Waldemar Pawlik oraz ks. Janusz Łuczak.

22 czerwca uczestników odwiedzili prowincjałowie – ks. Józef Lasak oraz ks. Adrian Galbas. W programie tegorocznego dyrektorium przewidziano wiele interesujących spotkań – zostaną poruszone m.in. zagadnienia bioetyczne – w tym celu zaproszono ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr oraz prof. Bogdana Chazana. Z kolei specyfikę świata mediów i polityki przybliży red. Jan Pospieszalski oraz pani dr hab. Monika Przybysz. Nie zabraknie także tematów związanych z posługą głoszenia Słowa, sprawowania sakramentów, duszpasterstwa rodzin i małżeństw niesakramentalnych oraz przywództwa chrześcijańskiego.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

Więcej…

 

CZĘSTOCHOWA: 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

bracia-czestochowa.jpgW dniach 14-15 października 2014 r. odbyła się na Jasnej Górze 32. Pielgrzymka Braci Zakonnych. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Papieża Franciszka „Tam gdzie są konsekrowani zawsze jest radość”. W spotkaniu udział wzięło ok. 350 braci, z różnych zgromadzeń i zakonów z całej Polski.

Pierwszy dzień pielgrzymki, rozpoczęto tradycyjnie Jutrznią prowadzoną przez Braci Benedyktynów. W godzinach przedpołudniowych wysłuchano konferencji o. Janusza Soka CSsR, Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, który przewodniczył Mszy św., w Kaplicy Matki Bożej.

W wygłoszonej homilii powiedział, że pielgrzymka jest okazją do odnowienia radości wynikającej z bezwarunkowej miłości do Boga i ludzi. – Zdajemy sobie sprawę, że świadectwo ludzi smutnych, bo pogubionych, zalęknionych, niepewnych, nieszczęśliwych jest dla ludzi niewiarygodne. Chcemy odnowić się w naszej radości, nie w sposób sztuczny, by pokazać jacy to my jesteśmy szczęśliwi i radośni, podziwiajcie nas, ale chcemy odnaleźć przyczyny, dla których ta radość będzie prawdziwa a przez to wiarygodna – podkreślił redemptorysta.

Więcej…

 

RZYM: Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich

Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich

W dniach 10-17 września 2014 r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich, zorganizowane przez Sekretariat do spraw formacji przy Zarządzie Generalnym.

Ks. François Harelimana SAC, sekretarz generalny do spraw formacji, zaprosił nas do domu rekolekcyjnego Naszej Pani, Matki Miłosierdzia w Rzymie. Udział w spotkaniu wzięło niemal 60 osób z całego świata. Byli obecni nasi Współbracia (odpowiedzialni za każdy etap formacji) z Brazylii, Portugalii, Indii, Rwandy, Konga, Kamerunu, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Niemiec i oczywiście z Polski.

Więcej…

 

CZĘSTOCHOWA: Warsztaty katechetyczne i spotkanie neoprezbiterów

Warsztaty katechetyczne i spotkanie neoprezbiterów W dniach od 12 do 14 lutego 2014 r., w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia u stóp Jasnej Góry, odbyły się warsztaty katechetyczne, poświęcone trudnym zachowaniom uczniów podczas lekcji. Celem warsztatów był rozwój umiejętności radzenia sobie z nieposłuszeństwem, agresją słowną i fizyczną ze strony uczniów, z groźbami, chaosem w klasie, wygłupami itd. Zajęcia polegały na analizie konkretnych kazusów, na wchodzeniu w role ucznia i nauczyciela. Zawsze cenne były wnioski grup dyskusyjnych, w których pracowaliśmy.

Więcej…

 

KONSTANCIN: Spotkanie pallotyńskich formatorów

KONSTANCIN: Spotkanie pallotyńskich formatorów

„Jak zachwyca, jeśli nie zachwyca”, czyli o czytaniu pism Pallottiego.

To treść, a zarazem temat tegorocznego zjazdu pallotyńskich formatorów, który odbył się w dniach 19-21 lutego 2014 r., w CAM w Konstancinie-Jeziornej. W sesji udział wzięło 20 osób, wśród nich pallotyni i pallotynki odpowiedzialni za postulaty, nowicjaty, junioraty, WSD oraz za formację w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli także Wyżsi Przełożeni, ks. Józef Lasak SAC oraz ks. Lesław Gwarek SAC. Nad całością i przebiegiem spotkania czuwali Sekretarze ds. Formacji. Zaś sesję wspólnie poprowadzili ks. Mariusz Małkiewicz SAC i s. Monika Cecot SAC z Instytutu Pallottiego.

Więcej…

 

PIELGRZYMKA Braci Zakonnych na Jasną Górę

PIELGRZYMKA Braci Zakonnych na Jasną Górę

W dniach 14-16 października 2013 r. odbyła się Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa:” Wierność Bogu i wierność powołaniu w życiu zakonnym”. Do Domu Matki przybyło około 500 braci z różnych Zgromadzeń Zakonnych. Wśród nich ośmiu braci pallotynów. Jednocześnie, w tym czasie swoje spotkanie przeżywali na Jasnej Górze Wyżsi Przełożeni Zgromadzeń Męskich odpowiedzialni za wspólnoty Życia Konsekrowanego w Polsce. Uczestnicy tych obu spotkań gromadzili się wspólnie na Eucharystii i konferencji. Ponadto w programie pielgrzymki była wspólna Droga Krzyżowa na jasnogórskich wałach oraz koncert pieśni sakralnych w wykonaniu p. Alicji Majewskiej. W wolnej zaś chwili uczestnicy mogli skorzystać z sakramenty spowiedzi św., jak również wymienić się przeżywanymi doświadczeniami swojej pracy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…