FORM. PERMAN.

KONSTANCIN-JEZIORNA: Dyrektorium 2015

Dyrektorium1.jpg21 czerwca 2015 r. 48 pallotynw rozpoczo dyrektorium ? czas odnowy duchowej i pogbionej refleksji nad charyzmatem oraz jego realizacj w wymiarze osobistym i wsplnotowym.

W tym roku do przeywania dyrektorium zostali zaproszeni wspbracia, ktrzy byli wiceni lub zoyli wieczn konsekracj w latach 2007-2012. Obecni s rwnie ci, ktrzy z rnych przyczyn nie mogli uczestniczy w czasie przewidzianym dla swoich rocznikw. Nad caoci organizacji dwutygodniowego wydarzenia czuwaj sekretarze ds. formacji polskich prowincji stowarzyszenia ? ks. Waldemar Pawlik oraz ks. Janusz uczak.

22 czerwca uczestnikw odwiedzili prowincjaowie ? ks. Jzef Lasak oraz ks. Adrian Galbas. W programie tegorocznego dyrektorium przewidziano wiele interesujcych spotka ? zostan poruszone m.in. zagadnienia bioetyczne ? w tym celu zaproszono ks. prof. Pawa Bortkiewicza TChr oraz prof. Bogdana Chazana. Z kolei specyfik wiata mediw i polityki przybliy red. Jan Pospieszalski oraz pani dr hab. Monika Przybysz. Nie zabraknie take tematw zwizanych z posug goszenia Sowa, sprawowania sakramentw, duszpasterstwa rodzin i maestw niesakramentalnych oraz przywdztwa chrzecijaskiego.

Ks. Grzegorz Kurp SAC

Więcej…

 

bracia-czestochowa.jpgW dniach 14-15 padziernika 2014 r. odbya si na Jasnej Grze 32. Pielgrzymka Braci Zakonnych. Hasem tegorocznej pielgrzymki byy sowa Papiea Franciszka ?Tam gdzie s konsekrowani zawsze jest rado?. W spotkaniu udzia wzio ok. 350 braci, z rnych zgromadze i zakonw z caej Polski.

Pierwszy dzie pielgrzymki, rozpoczto tradycyjnie Jutrzni prowadzon przez Braci Benedyktynw. W godzinach przedpoudniowych wysuchano konferencji o. Janusza Soka CSsR, Przewodniczcego Konferencji Wyszych Przeoonych Zakonw Mskich w Polsce, ktry przewodniczy Mszy w., w Kaplicy Matki Boej.

W wygoszonej homilii powiedzia, e pielgrzymka jest okazj do odnowienia radoci wynikajcej z bezwarunkowej mioci do Boga i ludzi. ? Zdajemy sobie spraw, e wiadectwo ludzi smutnych, bo pogubionych, zalknionych, niepewnych, nieszczliwych jest dla ludzi niewiarygodne. Chcemy odnowi si w naszej radoci, nie w sposb sztuczny, by pokaza jacy to my jestemy szczliwi i radoni, podziwiajcie nas, ale chcemy odnale przyczyny, dla ktrych ta rado bdzie prawdziwa a przez to wiarygodna ? podkreli redemptorysta.

Więcej…

 

Midzynarodowe Spotkanie Formatorw Pallotyskich

W dniach 10-17 wrzenia 2014 r. odbyo si Midzynarodowe Spotkanie Formatorw Pallotyskich, zorganizowane przez Sekretariat do spraw formacji przy Zarzdzie Generalnym.

Ks. Franois Harelimana SAC, sekretarz generalny do spraw formacji, zaprosi nas do domu rekolekcyjnego Naszej Pani, Matki Miosierdzia w Rzymie. Udzia w spotkaniu wzio niemal 60 osb z caego wiata. Byli obecni nasi Wspbracia (odpowiedzialni za kady etap formacji) z Brazylii, Portugalii, Indii, Rwandy, Konga, Kamerunu, Stanw Zjednoczonych, Francji, Woch, Niemiec i oczywicie z Polski.

Więcej…

 

Warsztaty katechetyczne i spotkanie neoprezbiterw W dniach od 12 do 14 lutego 2014 r., w czstochowskiej Dolinie Miosierdzia u stp Jasnej Gry, odbyy si warsztaty katechetyczne, powicone trudnym zachowaniom uczniw podczas lekcji. Celem warsztatw by rozwj umiejtnoci radzenia sobie z nieposuszestwem, agresj sown i fizyczn ze strony uczniw, z grobami, chaosem w klasie, wygupami itd. Zajcia polegay na analizie konkretnych kazusw, na wchodzeniu w role ucznia i nauczyciela. Zawsze cenne byy wnioski grup dyskusyjnych, w ktrych pracowalimy.

Więcej…

 

KONSTANCIN: Spotkanie pallotyskich formatorw

?Jak zachwyca, jeli nie zachwyca?, czyli o czytaniu pism Pallottiego.

To tre, a zarazem temat tegorocznego zjazdu pallotyskich formatorw, ktry odby si w dniach 19-21 lutego 2014 r., w CAM w Konstancinie-Jeziornej. W sesji udzia wzio 20 osb, wrd nich pallotyni i pallotynki odpowiedzialni za postulaty, nowicjaty, junioraty, WSD oraz za formacj w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Obecni byli take Wysi Przeoeni, ks. Jzef Lasak SAC oraz ks. Lesaw Gwarek SAC. Nad caoci i przebiegiem spotkania czuwali Sekretarze ds. Formacji. Za sesj wsplnie poprowadzili ks. Mariusz Makiewicz SAC i s. Monika Cecot SAC z Instytutu Pallottiego.

Więcej…

 

PIELGRZYMKA Braci Zakonnych na Jasn Gr

W dniach 14-16 padziernika 2013 r. odbya si Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasn Gr. Hasem tegorocznego spotkania byy sowa:” Wierno Bogu i wierno powoaniu w yciu zakonnym”. Do Domu Matki przybyo okoo 500 braci z rnych Zgromadze Zakonnych. Wrd nich omiu braci pallotynw. Jednoczenie, w tym czasie swoje spotkanie przeywali na Jasnej Grze Wysi Przeoeni Zgromadze Mskich odpowiedzialni za wsplnoty ycia Konsekrowanego w Polsce. Uczestnicy tych obu spotka gromadzili si wsplnie na Eucharystii i konferencji. Ponadto w programie pielgrzymki bya wsplna Droga Krzyowa na jasnogrskich waach oraz koncert pieni sakralnych w wykonaniu p. Alicji Majewskiej. W wolnej za chwili uczestnicy mogli skorzysta z sakramenty spowiedzi w., jak rwnie wymieni si przeywanymi dowiadczeniami swojej pracy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…