Drodzy Wspbracia obu polskich Prowincji, Chrystusa Krla (WA) i Zwiastowania Paskiego (PN),
Drodzy Wspbracia na Misjach obu polskich Prowincji,

Ks. Friedrich Kretz SAC W tych dniach rozpoczynacie witowanie Jubileuszu stuletniej obecnoci Pallotynw w Polsce ? to rzeczywicie godny pamici i uczczenia Jubileusz, ktry daje powody do wdzicznoci wobec Boga, zmarych Wspbraci i yjcych Wspbraci, ktrzy z ogromnym zaangaowaniem podejmuj w dniu dzisiejszym i staraj si prowadzi ku dobrej przyszoci dziedzictwo ?ojcw Zaoycieli? naszej wsplnoty w Polsce. Fakt, e dwaj Wspbracia wykazali odwag i energi, by zaszczepi Wsplnot w. Wincentego Pallottiego w Polsce okaza si ?szczliwym przypadkiem? dla nas Pallotynw.

Więcej…

 

Przewodnik Katolicki

Ksia pallotyni witowali 11 listopada zakoczenie Roku Jubileuszowego, ktry ogoszono z okazji 100-lecia ich obecnoci na ziemiach polskich.

Msz w. w pallotyskim seminarium w Otarzewie pod Warszaw odprawi abp Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wskaza w homilii na aktualno chryzmatu w. zaoyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, oficjalna nazwa pallotynw. Podkrela, e w. Wincenty Pallotti ?piknie rozumia potrzeby Kocioa?, w tym rol wieckich.

Więcej…

 

Tygodnik Niedziela

Ks. Czesaw Parzyszek SAC

WSD OtarzewCharyzmat w. Wincentego Pallottiego, rzymianina (1795-1850), ktrego czcimy 22 stycznia kadego roku, na ziemie polskie przeszczepi ks. Alojzy Majewski (1869-1947), urodzony na Warmii. Po wielu staraniach otrzyma on pozwolenie na otwarcie pierwszego pallotyskiego domu na terenach polskich. 11 listopada 1907r. ks. Alojzy Majewski i ks. Alojzy Hbner zamieszkali w ofiarowanym im dworku w Antoniwce, w parafii Kochawina, gdzie znajdowa si askami syncy obraz Matki Boej (obecnie jest to teren archidiecezji lwowskiej).

Więcej…

 

Tygodnik Niedziela

O polskich pallotynach z ks. dr. Czesawem Parzyszkiem SAC, wiceprowincjaem Pallotynw, rozmawia PIOTR CHMIELNICKI [Tygodnik Niedziela]

Od 100 lat Ksia Pallotyni obecni s na ziemiach polskich. Gwne uroczystoci jubileuszowe odbd si 11 listopada w Otarzewie pod Warszaw.

Więcej…