JUBLIEUSZ 100 LECIA PALLOTYNÓW NA ZIEMIACH POLSKICH

List Przełożonego Generalnego z okazji Jubileuszu 100-lecia

Drodzy Współbracia obu polskich Prowincji, Chrystusa Króla (WA) i Zwiastowania Pańskiego (PN),
Drodzy Współbracia na Misjach obu polskich Prowincji,

Ks. Friedrich Kretz SAC W tych dniach rozpoczynacie świętowanie Jubileuszu stuletniej obecności Pallotynów w Polsce – to rzeczywiście godny pamięci i uczczenia Jubileusz, który daje powody do wdzięczności wobec Boga, zmarłych Współbraci i żyjących Współbraci, którzy z ogromnym zaangażowaniem podejmują w dniu dzisiejszym i starają się prowadzić ku dobrej przyszłości dziedzictwo „ojców Założycieli” naszej wspólnoty w Polsce. Fakt, że dwaj Współbracia wykazali odwagę i energię, by zaszczepić Wspólnotę św. Wincentego Pallottiego w Polsce okazał się „szczęśliwym przypadkiem” dla nas Pallotynów.

Więcej…

 

Pallotyni już 100 lat w Polsce

Przewodnik Katolicki

Księża pallotyni świętowali 11 listopada zakończenie Roku Jubileuszowego, który ogłoszono z okazji 100-lecia ich obecności na ziemiach polskich.

 

Mszę św. w pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie pod Warszawą odprawił abp Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wskazał w homilii na aktualność chryzmatu św. założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, oficjalna nazwa pallotynów. Podkreślał, że św. Wincenty Pallotti „pięknie rozumiał potrzeby Kościoła”, w tym rolę świeckich.

Więcej…

 

100-lecie Pallotynów w Polsce

Tygodnik Niedziela

Ks. Czesław Parzyszek SAC

WSD OłtarzewCharyzmat św. Wincentego Pallottiego, rzymianina (1795-1850), którego czcimy 22 stycznia każdego roku, na ziemie polskie przeszczepił ks. Alojzy Majewski (1869-1947), urodzony na Warmii. Po wielu staraniach otrzymał on pozwolenie na otwarcie pierwszego pallotyńskiego domu na terenach polskich. 11 listopada 1907 r. ks. Alojzy Majewski i ks. Alojzy Hübner zamieszkali w ofiarowanym im dworku w Antoniówce, w parafii Kochawina, gdzie znajdował się łaskami słynący obraz Matki Bożej (obecnie jest to teren archidiecezji lwowskiej).

Więcej…

 

100 lat Pallotynów na Ziemiach Polskich

Tygodnik Niedziela

O polskich pallotynach z ks. dr. Czesławem Parzyszkiem SAC, wiceprowincjałem Pallotynów, rozmawia PIOTR CHMIELNICKI [Tygodnik Niedziela]

Od 100 lat Księża Pallotyni obecni są na ziemiach polskich. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 11 listopada w Ołtarzewie pod Warszawą.

Więcej…