Do wszystkich Czonkw Prowincji Chrystusa Krla

Czym powinna by dla nas, Czonkw Stowarzyszenia, kanonizacja Zaoyciela? Takie pytanie zadajemy sobie na pocztku Roku Pallottiego, ktry jest zarazem rokiem kanonizacji.

Zgodzimy si chyba wszyscy, e nie powinna by kanonizacja okazj do taniej, zewntrznej radoci i samozadowolenia. Istnieje bowiem jaki wewntrzny kontrast midzy treci witoci i bohaterstwem jej zdobywania a tani, zewntrzn radoci.

Tym mniej jeszcze, kanonizacja nie powinna si sta okazj do autoreklamy i samochwalstwa.

Wedug Zaoyciela jestemy, i powinnimy pozosta, we wasnym mniemaniu, ?minima Societas ? najmniejszym Stowarzyszeniem?. Nie odbiega to okrelenie zbyt daleko od prawdy. Naleymy bowiem w Kociele, pomimo ponad stuletniego istnienia, raczej do mniejszych organizacji. Wyprzedzili nas inni, jak np. salezjanie. Sam Pallotti powstaby przeciwko nam mwic: ?Czemu si wynosisz, skoro tylko proch i popi??.

Uroczystoci kanonizacyjne nie powinny si te ograniczy do samych tylko zewntrznych imprez i okazaych naboestw z udziaem dostojnikw kocielnych.

Czym pozytywnie winna sta si dla nas kanonizacja?

Więcej…

 

Ordzie z okazji 50. rocznicy kanonizacji Wincentego PallottiegoSEKRETARIAT STANU
N. 197.477

Przewielebny Ksidz
Jacob NAMPUDAKAM, S.A.C
Przeoony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Dom Generalny - Piazza San Vincenzo Pallotti, 204
00186 RZYM

Przewielebny Ksie,

na zakoczenie uroczystoci waszej Rodziny ycia apostolskiego, obchodzonych z okazji 50 rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallottiego, papie Benedykt XVI pragnie wczy si w hymn dzikczynienia i uwielbienia Boga za liczne dobra duchowe udzielone w tym specjalnym roku jubileuszowym, majc na uwadze to, co w wiernej kontynuacji zostao dokonane w czasie prawie dwch wiekw ycia pallotyskiego. W trakcie przeywania tego roku, synowie i crki duchowe mogli zaczerpn cenne pouczenia pynce z postaci i dziea Zaoyciela oraz z owocnoci charyzmatu wzbudzonego w nim przez Ducha witego, dziaajcego dalej w Kociele. wity Wincenty zauway, e w jego czasach wiara oziba; stara si wic oywi j, aby kady wierzcy mg wiadczy o yjcym Bogu. Jego dzieo - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - miao wanie za cel oywianie wiary, aby wszystkich ludzi doprowadzi do jednoci w wierze Chrystusowej. wity rozwija i popiera dla realizacji tego celu bardzo konkretne inicjatywy, takie jak: oywianie pamici i szacunku dla instytucji ju istniejcych Kociele; szerzenia uporzdkowanej nauki katolickiej; popieranie dzie miosierdzia tak co do duszy, jak i ciaa, ktrych spenianie nakazuje przykazanie mioci - nie ma bowiem bardziej skutecznych rodkw do oywienia wiary jak dziea mioci, gdy Bg z istoty swojej jest mioci; troska o pikny wygld kociow; popieranie przystpnego wyjaniania Ewangelii i prowadzenie rekolekcji dla osb nalecych do rnych grup spoecznych; wspieranie wszelkich innych dzie, jakie stosownie do potrzeb i czasu oka si odpowiednie do oywiania wiary.

Więcej…

 

Homilia prymasa Polski abp. Jzefa Kowalczyka wygoszona 20 stycznia 2013 roku w katedrze gnienieskiej podczas Mszy w. sprawowanej z okazji 50. rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallottiego i na zakoczenie Jubileuszowego Roku Pallotyskiego.

niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao;
procie wic Pana niwa,
eby wyprawi robotnikw na swoje niwo.
Idcie! Oto posyam was jak owce midzy wilki.
(k 10, 2-3)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, umiowana w Chrystusie Panu Rodzino Pallotyska!

Spotykamy si w piastowskim grodzie Gnienie, pierwszej stolicy Polski i pierwszej metropolii organizacyjnych struktur Kocioa, ktry jest w Polsce. Tu, przed ponad tysicem lat, rodziy si struktury naszego pastwa i naszego Kocioa, formalnie uznane przez wczesne autorytety europejskie zarwno wieckie, jak i kocielne. Spotykamy si, by nasz wzrok i nasze myli zatrzyma na postaci tego pokornego rzymskiego kapana Wincentego Pallottiego, zaliczonego w poczet wszystkich witych pod miosiernym i askawym wejrzeniem Matki Jezusowej i naszej. On nam pozostawi znakomity przykad. Naszym za obowizkiem jest dzisiaj i zawsze wraz z nim kierowa serca nasze do Boga (b. Jan XXIII, Rzym, 20.01.1963 r.). Dlatego powitaem Was sowami ewangelisty ukasza, ktry przywoujc sowa Mistrza, zachca nas do ufnej i wiernej modlitwy wanie o takich ludzi jak w. Wincenty.

Więcej…

 

Sowo Wyszego Przeoonego prowincji Zwiastowania Paskiego SAC, ks. Adriana Galbasa SAC wygoszone na rozpoczcie mszy w. w katedrze gnienieskiej, 20 stycznia 2013 r.

Uroczyste zakoczenie obchodw 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego (Gniezno, 20 stycznia 2013 r.)?Chodzi tu bowiem o obywatela rzymskiego, ktry przez nieskalane ycie i gorliwo o rozszerzenie Krlestwa Jezusa Chrystusa sta si znakomit ozdob i chlub duchowiestwa (?). Jego imi jak gdyby nowa pera zdobi koron, ktra otacza skronie Kocioa rzymskiego (?). Ufamy, e m tej znakomitej cnoty i niezmordowanej przedsibiorczoci (?) potrafi nas na nowo zapali do oywionego i zdecydowanego przyjcia odnowy ycia chrzecijaskiego, do ktrej skania wszystkich ta doniosa chwila w Kociele.?

Te sowa wypowiedzia dokadnie p wieku temu ? 20 stycznia 1963 roku - bogosawiony ju dzi papie Jan XXIII, ogaszajc Wincentego Pallottiego ? witym.

Więcej…

 

Zakoczenie roku jubileuszowego 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego

.
>>>Wywiad z ks. Jzefem Lasakiem SAC, Przeozonym Prowincji Chrystusa Krla [MP3]

Prymas Jzef Kowalczyk - Uroczysto w. Wincentego Pallottiego (Gniezno, 20 stycznia 2013 r.)Prymas Polski abp Jzef Kowalczyk przewodniczy w niedziel 20 stycznia 2013 r. w katedrze gnienieskiej Mszy w. sprawowanej na zakoczenie Roku Jubileuszowego ogoszonego z okazji 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego. Rocznicowe obchody trway od stycznia 2012 roku i miay charakter jubileuszowego pielgrzymowania. Gniezno byo ostatni stacj na szlaku tej pielgrzymki.

Nawizujc do hasa towarzyszcego modlitewnemu spotkaniu w Gnienie ?wito przyszoci apostolstwa? Ksidz Prymas przyzna, e jest ono wystarczajcym dowodem na to, e ycie takich ludzi jak w. Wincenty Pallotti ?nigdy si nie dewaluuje, nigdy nie traci na wanoci, nigdy nie przestaje by aktualne? i jest nieustann zacht do podania drog witoci. ?wity Pallotti y pragnieniem, by kady czowiek pozna Bo mio i na ni odpowiedzia. Marzy, by Koci by miejscem, w ktrym kady czuby si u siebie i odnalaz w nim swoje miejsce.

Więcej…

 

Kolejn stacj jubileuszow s Kielce

Kolejn stacj jubileuszow s Kielce. Tematem wsplnych rozwaa i witowania s: ?Ubodzy?.

Uroczysto centraln, ktra odbdzie si w niedziel 22 lipca 2012 r. na Mszy w. o godz. 12.00 i ktrej bdzie przewodniczy ks. bp Kazimierz Gurda, poprzedzi sobotnie sympozjum. Temat ?Ubodzy? zaprasza do refleksji nad naszym posannictwem do wiata, nad naszym charyzmatem i wspln trosk o ubogich. Dlatego znajd si referaty o dziaalnoci charytatywnej oraz na rzecz potrzebujcych w naszych domach. Referat wstpny wygosi Pan prof. Stanisaw ak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przygotowywana jest ponadto publikacja o historii i dziaalnoci duszpasterskiej naszych Wsplnot (Radom, Mazowszany, Wrzosw, wita Katarzyna, Kielce Fosforytowa, Czarna, Kielce Karczwka).

Peregrynacja krzya-relikwii:

21-23 lipca ? Karczwka

24-26 lipca ? par. Wincentego Pallottiego (Kielce)

27-29 lipca ? Czarna

30 lipca? 2 sierpnia ? Radom-Mazowszany

3-6 sierpnia ? par. w. Jzefa (Radom)

7-9 sierpnia ? Dom Pomocy w. Wincentego Pallottiego Wrzosw

10-12 sierpnia ? wita Katarzyna (postulat)

12-15 sierpnia ? WPP Akademickich Grup ?17- tek?. Pielgrzymi zanios krzy-relikwi do Czstochowy. Czstochowa bdzie kolejn stacj jubileuszow.

Ks. Jan Oleszko SAC

 

Hodyszewo

6 Stacja Jubileuszowa: Hodyszewo

24 czerwca 2012 r. (niedziela), spotykamy si w Sanktuarium Matki Boej Pojednania w Hodyszewie na 6 ju stacji jubileuszowej przed 50-t rocznic kanonizacji w. Wincentego Pallottiego. Tematem bdzie JEDNO. Zapraszamy do suchania transmisji z tego wydarzenia. Relacj z Hodyszewa poprowadzi redakcja Serwisu Audio.InfoSAC.

Zapraszamy na stron: http://audio.infosac.pl/

Plan transmisji:

11.00 STUDIO
12.00 UROCZYSTA MSZA WITA
13.30 STUDIO

Ks. ukasz Goa SAC

 

Jubileusz w Audio.InfoSAC.pl

20 maja 2012 r., w uroczysto Wniebowstpienia Paskiego, Rodzina Pallotyska na Krzeptwkach przeywaa uroczysto stacyjn w roku jubileuszowym 50. rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallottiego - zaoyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Hasem przewodnim zakopiaskich uroczystoci byy sowa w. Wincentego Pallottiego: ?Pragn wci i coraz bardziej miowa Maryj - Crk Ojca Przedwiecznego, Matk Sowa Wcielonego, Oblubienic Ducha witego?.

Więcej…

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI W. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - OARW MAZ.

 

Sanktuarium Boego Miosierdzia w Oarowie Maz. jest 4 stacj Roku Jubileuszowego, zwizanego z obchodami 50. rocznicy kanonizacji w. Wincentego Pallottiego (1795-1850).

Mottem uroczystych obchodw Pallotynw w Oarowie s sowa w. Wincentego Pallottiego: ?Pragn wci i coraz bardziej by nowym cudem miosierdzia dla wszystkich stworze?.

Więcej…

 

Jubileusz - Pozna

W wiecie, ktremu grozi dechrystianizacja, czonkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego mog ofiarowa co bardzo znaczcego, a mianowicie gbokie zaangaowanie si w dzieo nowej ewangelizacji.?
Abp Stanisaw Gdecki

witowanie 50-lecia kanonizacji w. Wincentego Pallottiego w Polsce ma charakter jubileuszowego pielgrzymowania. W kadym miesicu Roku Jubileuszowego, w rnych miejscach Polski, ktre s miejscami stacyjnymi, odbdzie si celebracja skupiajca rodzin pallotysk z danego regionu.

Trzeci stacj jubileuszowych obchodw by POZNA. W niedziel 25 marca 2012 r., na uroczystej Eucharystii, ktrej przewodniczy J. E. ks. abp Stanisaw Gdecki Metropolita Poznaski, zgromadzili si czonkowie rodziny pallotyskiej z Poznania, Gniezna, Szczecina i Midzyrzecza.

Więcej…

 
Więcej artykułów…