50. ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

NA UROCZYSTOŚĆ KANONIZACJI - LIST KSIĘDZA PROWINCJAŁA [1963]

Do wszystkich Członków Prowincji Chrystusa Króla

Czym powinna być dla nas, Członków Stowarzyszenia, kanonizacja Założyciela? Takie pytanie zadajemy sobie na początku Roku Pallottiego, który jest zarazem rokiem kanonizacji.

Zgodzimy się chyba wszyscy, że nie powinna być kanonizacja okazją do taniej, zewnętrznej radości i samozadowolenia. Istnieje bowiem jakiś wewnętrzny kontrast między treścią świętości i bohaterstwem jej zdobywania a tanią, zewnętrzną radością.

Tym mniej jeszcze, kanonizacja nie powinna się stać okazją do autoreklamy i samochwalstwa.

Według Założyciela jesteśmy, i powinniśmy pozostać, we własnym mniemaniu, „minima Societas – najmniejszym Stowarzyszeniem”. Nie odbiega to określenie zbyt daleko od prawdy. Należymy bowiem w Kościele, pomimo ponad stuletniego istnienia, raczej do mniejszych organizacji. Wyprzedzili nas inni, jak np. salezjanie. Sam Pallotti powstałby przeciwko nam mówiąc: „Czemuż się wynosisz, skoroś tylko proch i popiół?”.

Uroczystości kanonizacyjne nie powinny się też ograniczyć do samych tylko zewnętrznych imprez i okazałych nabożeństw z udziałem dostojników kościelnych.

Czym pozytywnie winna stać się dla nas kanonizacja?

Więcej…

 

WATYKAN: Orędzie z okazji 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego

Orędzie z okazji 50. rocznicy kanonizacji Wincentego PallottiegoSEKRETARIAT STANU
N. 197.477

Przewielebny Ksiądz
Jacob NAMPUDAKAM, S.A.C
Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Dom Generalny - Piazza San Vincenzo Pallotti, 204
00186 RZYM

Przewielebny Księże,

na zakończenie uroczystości waszej Rodziny życia apostolskiego, obchodzonych z okazji 50 rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, papież Benedykt XVI pragnie włączyć się w hymn dziękczynienia i uwielbienia Boga za liczne dobra duchowe udzielone w tym specjalnym roku jubileuszowym, mając na uwadze to, co w wiernej kontynuacji zostało dokonane w czasie prawie dwóch wieków życia pallotyńskiego. W trakcie przeżywania tego roku, synowie i córki duchowe mogli zaczerpnąć cenne pouczenia płynące z postaci i dzieła Założyciela oraz z owocności charyzmatu wzbudzonego w nim przez Ducha Świętego, działającego dalej w Kościele. Święty Wincenty zauważył, że w jego czasach wiara oziębła; starał się więc ożywić ją, aby każdy wierzący mógł świadczyć o żyjącym Bogu. Jego dzieło - Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - miało właśnie za cel ożywianie wiary, aby wszystkich ludzi doprowadzić do jedności w wierze Chrystusowej. Święty rozwijał i popierał dla realizacji tego celu bardzo konkretne inicjatywy, takie jak: ożywianie pamięci i szacunku dla instytucji już istniejących Kościele; szerzenia uporządkowanej nauki katolickiej; popieranie dzieł miłosierdzia tak co do duszy, jak i ciała, których spełnianie nakazuje przykazanie miłości - nie ma bowiem bardziej skutecznych środków do ożywienia wiary jak dzieła miłości, gdyż Bóg z istoty swojej jest miłością; troska o piękny wygląd kościołów; popieranie przystępnego wyjaśniania Ewangelii i prowadzenie rekolekcji dla osób należących do różnych grup społecznych; wspieranie wszelkich innych dzieł, jakie stosownie do potrzeb i czasu okażą się odpowiednie do ożywiania wiary.

Więcej…

 

Prymas Polski do Rodziny Pallotyńskiej

Homilia prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka wygłoszona 20 stycznia 2013 roku w katedrze gnieźnieńskiej podczas Mszy św. sprawowanej z okazji 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego i na zakończenie Jubileuszowego Roku Pallotyńskiego.

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki.
(Łk 10, 2-3)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, umiłowana w Chrystusie Panu Rodzino Pallotyńska!

Spotykamy się w piastowskim grodzie Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski i pierwszej metropolii organizacyjnych struktur Kościoła, który jest w Polsce. Tu, przed ponad tysiącem lat, rodziły się struktury naszego państwa i naszego Kościoła, formalnie uznane przez ówczesne autorytety europejskie zarówno świeckie, jak i kościelne. Spotykamy się, by nasz wzrok i nasze myśli zatrzymać na postaci tego pokornego rzymskiego kapłana Wincentego Pallottiego, zaliczonego w poczet wszystkich świętych pod miłosiernym i łaskawym wejrzeniem Matki Jezusowej i naszej. On nam pozostawił znakomity przykład. Naszym zaś obowiązkiem jest dzisiaj i zawsze wraz z nim kierować serca nasze do Boga (bł. Jan XXIII, Rzym, 20.01.1963 r.). Dlatego powitałem Was słowami ewangelisty Łukasza, który przywołując słowa Mistrza, zachęca nas do ufnej i wiernej modlitwy właśnie o takich ludzi jak św. Wincenty.

Więcej…

 

Święty Wincenty Pallotti - Nowa perła w koronie

Słowo Wyższego Przełożonego prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, ks. Adriana Galbasa SAC wygłoszone na rozpoczęcie mszy św.  w katedrze gnieźnieńskiej, 20 stycznia 2013 r.

Uroczyste zakończenie obchodów 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego (Gniezno, 20 stycznia 2013 r.)Chodzi tu bowiem o obywatela rzymskiego, który przez nieskalane życie i gorliwość o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa stał się znakomitą ozdobą i chlubą duchowieństwa (…). Jego imię jak gdyby nowa perła zdobi koronę, która otacza skronie Kościoła rzymskiego (…). Ufamy, że mąż tej znakomitej cnoty i niezmordowanej przedsiębiorczości (…) potrafi nas na nowo zapalić do ożywionego i zdecydowanego przyjęcia odnowy życia chrześcijańskiego, do której skłania wszystkich ta doniosła chwila w Kościele.

Te słowa wypowiedział dokładnie pół wieku temu – 20 stycznia 1963 roku - błogosławiony już dziś papież Jan XXIII, ogłaszając Wincentego Pallottiego – Świętym.

Więcej…

 

Zakończenie roku jubileuszowego 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego

Zakończenie roku jubileuszowego 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego

.
>>>Wywiad z ks. Józefem Lasakiem SAC, Przełozonym Prowincji Chrystusa Króla [MP3]

Prymas Józef Kowalczyk - Uroczystość św. Wincentego Pallottiego (Gniezno, 20 stycznia 2013 r.)Prymas Polski abp Józef Kowalczyk przewodniczył w niedzielę 20 stycznia 2013 r. w katedrze gnieźnieńskiej Mszy św. sprawowanej na zakończenie Roku Jubileuszowego ogłoszonego z okazji 50. rocznicy kanonizacji Wincentego Pallottiego. Rocznicowe obchody trwały od stycznia 2012 roku i miały charakter jubileuszowego pielgrzymowania. Gniezno było ostatnią stacją na szlaku tej pielgrzymki.

Nawiązując do hasła towarzyszącego modlitewnemu spotkaniu w Gnieźnie „Świętość przyszłością apostolstwa” Ksiądz Prymas przyznał, że jest ono wystarczającym dowodem na to, że życie takich ludzi jak św. Wincenty Pallotti „nigdy się nie dewaluuje, nigdy nie traci na ważności, nigdy nie przestaje być aktualne” i jest nieustanną zachętą do podążania drogą świętości. „Święty Pallotti żył pragnieniem, by każdy człowiek poznał Bożą miłość i na nią odpowiedział. Marzył, by Kościół był miejscem, w którym każdy czułby się u siebie i odnalazł w nim swoje miejsce.

Więcej…

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - KIELCE

Kolejną stacją jubileuszową są Kielce

Kolejną stacją jubileuszową są Kielce. Tematem wspólnych rozważań i świętowania są: Ubodzy.

Uroczystość centralną, która odbędzie się w niedzielę 22 lipca 2012 r. na Mszy św. o godz. 12.00 i której będzie przewodniczył ks. bp Kazimierz Gurda, poprzedzi sobotnie sympozjum. Temat „Ubodzy” zaprasza do refleksji nad naszym posłannictwem do świata, nad naszym charyzmatem i wspólną troską o ubogich. Dlatego znajdą się referaty o działalności charytatywnej oraz na rzecz potrzebujących w naszych domach. Referat wstępny wygłosi Pan prof. Stanisław Żak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przygotowywana jest ponadto publikacja o historii i działalności duszpasterskiej naszych Wspólnot (Radom, Mazowszany, Wrzosów, Święta Katarzyna, Kielce Fosforytowa, Czarna, Kielce Karczówka).

Peregrynacja krzyża-relikwii:

21-23 lipca – Karczówka

24-26 lipca – par. Wincentego Pallottiego (Kielce)

27-29 lipca – Czarna

30 lipca– 2 sierpnia – Radom-Mazowszany

3-6 sierpnia – par. św. Józefa (Radom)

7-9 sierpnia – Dom Pomocy św. Wincentego Pallottiego Wrzosów

10-12 sierpnia – Święta Katarzyna (postulat)

12-15 sierpnia – WPP Akademickich Grup „17- tek”. Pielgrzymi zaniosą krzyż-relikwię do Częstochowy. Częstochowa będzie kolejną stacją jubileuszową.

Ks. Jan Oleszko SAC

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - HODYSZEWO

Hodyszewo

6 Stacja Jubileuszowa: Hodyszewo

24 czerwca 2012 r. (niedziela), spotykamy się w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie na 6 już stacji jubileuszowej przed 50-tą rocznicą kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Tematem będzie JEDNOŚĆ. Zapraszamy do słuchania transmisji z tego wydarzenia. Relację z Hodyszewa poprowadzi redakcja Serwisu Audio.InfoSAC.

Zapraszamy na stronę: http://audio.infosac.pl/

Plan transmisji:

11.00 STUDIO
12.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA
13.30 STUDIO

Ks. Łukasz Gołaś SAC

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - ZAKOPANE

Jubileusz w Audio.InfoSAC.pl

20 maja 2012 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rodzina Pallotyńska na Krzeptówkach przeżywała uroczystość stacyjną w roku jubileuszowym 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego - założyciela Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Hasłem przewodnim zakopiańskich uroczystości były słowa św. Wincentego Pallottiego: „Pragnę wciąż i coraz bardziej miłować Maryję - Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Słowa Wcielonego, Oblubienicę Ducha Świętego”.

Więcej…

 

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - OŻARÓW MAZ.

OBCHODY JUBILEUSZU 50. ROCZNICY KANONIZACJI ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO - OŻARÓW MAZ.

 

OŻARÓW MAZ. : Czwarta stacja uroczystości 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie Maz. jest 4 stacją Roku Jubileuszowego, związanego z obchodami 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego (1795-1850).

Mottem uroczystych obchodów Pallotynów w Ożarowie są słowa św. Wincentego Pallottiego: „Pragnę wciąż i coraz bardziej być nowym cudem miłosierdzia dla wszystkich stworzeń”.

Więcej…

 

POZNAŃ: Jubileusz kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

Jubileusz - Poznań

W świecie, któremu grozi dechrystianizacja, członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego mogą ofiarować coś bardzo znaczącego, a mianowicie głębokie zaangażowanie się w dzieło nowej ewangelizacji.”
Abp Stanisław Gądecki

Świętowanie 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego w Polsce ma charakter jubileuszowego pielgrzymowania. W każdym miesiącu Roku Jubileuszowego, w różnych miejscach Polski, które są miejscami stacyjnymi, odbędzie się celebracja skupiająca rodzinę pallotyńską z danego regionu.

Trzecią stacją jubileuszowych obchodów był POZNAŃ. W niedzielę 25 marca 2012 r., na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył J. E. ks. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, zgromadzili się członkowie rodziny pallotyńskiej z Poznania, Gniezna, Szczecina i Międzyrzecza.

Więcej…

 
Więcej artykułów…