PALLOTYŃSCY BŁOGOSŁAWIENI

Bł. ks. Józef Stanek SAC

Bł. Ksiądz Józef Stanek SACKsiądz Józef Stanek urodził się 4 grudnia 1916 roku w Łapszach Niżnych, w diecezji krakowskiej. Szkołę średnią ukończył w Wadowicach, na Kopcu. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Tam odbył nowicjat oraz studia seminaryjne. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 kwietnia 1941 roku. Dnia 13 kwietnia udało mu się odprawić Mszę świętą prymicyjną w swojej rodzinnej miejscowości.

Zaraz po święceniach rozpoczął studia specjalistyczne na Tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, tj. 1 sierpnia 1944 roku, znajdował się w Warszawie, w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach, gdzie pracował jako duszpasterz i kapelan szpitala.

W drugiej połowie sierpnia 1944 roku przełożeni skierowali go do pracv kapelańskiej i duszpasterskiej w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Kryska”, działającym na odcinku czerniakowskiego Powiśla.

Ksiądz Józef przybrał pseudonim „Rudy”. Z miejsca rozpoczął szeroką i wszechstronną pracę duszpasterza i kapelana. Przede wszystkim odprawiał Msze polowe i spowiadał. Odwiedzał często polowe szpitale, niosąc duchową pomoc i nadzieję walczącym i rannym. Nosił rannych, docierając do najbardziej wysuniętych pozycji powstańczych. Pomagał wałczącym żołnierzom i ludności cywilnej odkopywać zasypanych. Wielu rannych uratował od niechybnej śmierci, zwłaszcza w ostatnich dniach powstania na Czerniakowskim Przyczółku. Podnosił też na duchu załamanych mieszkańców i - mimo niebezpieczeństw - wygłaszał do nich Słowo Boże. Chociaż miał możliwość uratowania swego życia, przeprawiając się pontonem na drugi brzeg Wisły, nie skorzystał z niej. Chciał dzielić los żołnierzy i ludności cywilnej, która została na lewym brzegu rzeki.

Więcej…

 

Uroczysta instalacja relikwii bł. ks. Józefa Stanka SAC

W Warszawie odbyła się niezwykła uroczystość ku nieskończonej chwale Boga, gorącej czci Bł. Ks. Józefa Stanka, pallotyna, kapelana Armii Krajowej i pożytkowi ludu Bożego.

Oto dnia 30 listopada 2008 r., w I niedzielę Adwentu, podczas Mszy św., o godzinie 13.00, w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, Patronki Armii Krajowej, w Warszawie, przy ul. Zagórnej, dokonaliśmy uroczystej instalacji Relikwii Błogosławionego Ks. Józefa Stanka, ps., „Rudy”, który poniósł męczeńską śmierć dnia 23 września 1944 roku, pełniąc misję kapelańską na Czerniakowie podczas Powstania Warszawskiego.

Więcej…

 

Bł. ks. Józef Jankowski SAC

Bł. ks. Józef Jankowski SAC, męczennikUrodził się 17 listopada 1910 r. w m. Czyczkowy k. Brus, na Pomorzu. Szkołę średnią ukończył w „Collegium Marianum” w Wadowicach, na Kopcu. Bł. ks. Józef Jankowski studia filozoficzno-teologiczne odbył w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. Jako kapłan i pallotyn, z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 r., i wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.

Dnia 16 maj a 1941 r. aresztowany przez gestapo, został przewieziony na Pawiak, a po dwóch tygodniach okrutnych tortur, do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę, odszedł do Pana dnia 16 października 1941 r. Był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia. Jest porywającym wzorem dla młodzieży i kapłanów oraz dla wszystkich wiernych, ponieważ wiernie naśladując Chrystusa, dał świadectwo największej miłości.

 

Nowy znak kultu bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC

Bł. ks. Józef Jankowski SAC

Ważne wydarzenie

Dnia 16 październik 2011 r., na terenie parafii Brusy, w miejscowości Męcikał, ks. bp Bernard Szlaga, ordynariusz diecezji pelplińskiej, dokonał poświęcenia kościoła filialnego pod wezwaniem bł. ks. Józefa Jankowskiego. To wspaniały znak kultu Błogosławionego Męczennika na jego ojczystej ziemi.

Wcześniej imię Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego przyjęła Szkoła Podstawowa w jego rodzinnej wiosce – Czyczkowy. Następnie, uchwałą Rady Miasta Brusy ogłoszono ks. Józefa Jankowskiego patronem tegoż miasta. Poświęcenie kościoła w Męcikale to kolejny wyraz żywej czci i wiary Ludu Bożego w pośrednictwo bł. ks. Józefa Jankowskiego.

Wspaniała architektura świątyni

Kościół został wkomponowany w panoramę wioski i okolicy: położony na lekkim wzniesieniu, piękna sylwetka – dach czerwony, ściany białe, architektura kościelna – łatwo zauważyć przejeżdżając przez tę miejscowość.

Więcej…