PALLOTYŃSCY KANDYDACI NA OŁTARZE

RZYM: Ojciec Święty ogłosił heroiczność cnót członkini ZAK

Sługa Boża Elżbieta SannaW dniu 27 stycznia 2014 r. Ojciec Święty Franciszek upoważnił kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia Dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym. Została ona podjęta po pozytywnej opinii Kongresu Teologów z 20 listopada 2012 r. i po Zwyczajnej Sesji Kardynałów i Biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy w dniu 21 stycznia 2014 r. stwierdzili, że Sługa Boża praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.

Refleksje wprowadzające

Na początku warto podkreślić tytuł, jaki otrzymała Sługa Boża w dokumentach oficjalnych Kościoła: „Sługa Boża Elżbieta Sanna, Świecka Wdowa, Tercjarka Profeska Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka i Członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które założył Św. Wincenty Pallotti”. Ona, po św. Wincentym, jest w Rodzinie Pallotyńskiej pierwszą osobą, której cnoty Papież uznał oficjalnie za heroiczne, nie mówiąc o dwóch Błogosławionych, którzy dostąpili beatyfikacji za męczeństwo.

Więcej…

 

RZYM: Heroiczność cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny

E-Sanna.jpgW dniu 27 stycznia 2014 r., Ojciec Święty Franciszek upoważnił Kardynała Angelo Amato Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia Dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Elżbiety Sanny, członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym. Została ona podjęta po pozytywnej opinii Kongresu Teologów z 20 listopada 2012 r. i po Zwyczajnej Sesji Kardynałów i Biskupów, członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, którzy w dniu 21 stycznia 2014 r. stwierdzili, że Sługa Boża praktykowała w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi złączone.

Warto podkreślić tytuł, jaki otrzymała Sługa Boża w dokumentach oficjalnych Kościoła: „Sługa Boża Elżbieta Sanna, Świecka Wdowa, Tercjarka Profeska Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka i Członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które założył Św. Wincenty Pallotti”. Ona, po św. Wincentym, jest w Rodzinie Pallotyńskiej pierwszą osobą, która dostąpiła tak wysokiego uznania, nie mówiąc o Męczennikach, którzy zostali ogłoszeni błogosławionymi za męczeństwo. Obecnie modlimy się o uznanie także cudownego daru otrzymanego za wstawiennictwem Sługi Bożej.

Ks. Jan Korycki SAC

>>>ZOBACZ: Dekret watykański i zdjęcia - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742311932465765.1073741856.732608443436114&type=1

 

WATYKAN: Nowy etap w procesie beatyfikacyjnym pallotyńskich Sług Bożych

Ks. Jan SzambelańczylKs. Franciszek Killan

Procesy 5 pallotyńskich męczenników otrzymały „Decretum Validitatis”

Dnia 2 czerwca 2013 roku nadeszła z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bardzo ważna informacja dla Postulacji SAC w Warszawie. Kongregacja ta z zadowoleniem przyjęła odpowiedzi i wyjaśnienia Ks. Biskupa Ordynariusza Pelplińskiego, dotyczące II grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej. W najbliższych dniach Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda „Dekret ważności” dla wszystkich spraw objętych procesem pelplińskim, a więc także naszych pallotyńskich Sług Bożych: Ks. Franciszka Bryji, Ks. Franciszka Kiliana, Ks. Norberta Pellowskiego, Ks. Jana Szambelańczyka i Brata Pawła Krawczewicza.

Więcej…

 

PALLOTYŃSCY MĘCZENNICY Z ARGENTYNY: Razem żyli i razem umierali

http://www.pallottines.ie/articles/135-they-lived-together-and-they-died-together

Niewiele wiadomo w naszej prowincji o pięciu pallotynach, którzy zginęli w Argentynie w 1976 roku, za czasów panowania junty wojskowej. Warto ich poznać i modlić się za nich oraz za tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich śmierć.

To była niedziela, 4 lipca 1976 roku. Wczesnym rankiem tego dnia brutalnie zamordowano pięć osób. Wszyscy byli członkami pallotyńskiej wspólnoty Parafii Św. Patryka w Belgrano, w Buenos Aires. Byli to: ks. Peter Dufau, ks. Alfie Leaden, ks. Alfie Kelly i dwóch alumnów seminarium, Salvador Barbeito i Emilio Barletti.

Więcej…

 

NIEMCY: Otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Franza Reinischa

Ks. Franz Reinish SACProces beatyfikacyjny pallotyna, ks. Franza Reinischa, męczennika nazizmu, został zainaugurowany w Trewirze, w dniu 29 maja 2013 r. Biskup Trewiru, der Stephan Ackermann oraz uczestniczące w procesie osoby złożyły przewidzianą dla tej procedury przysięgę na Ewangelię i dopełniły wszelkich formalności zgodnie z prawem kanonicznym.

Zabierając głos bp. Ackerman podkreślił, iż w procesie nie chodzi tylko o ukazanie świętości danej osoby, ale także o rzetelne, zgodne z prawem prowadzenie badań. Mówca przedstawił kompletną dokumentację, przewidzianą na ten etap procesu, np. informację Stałej Rady Biskupów Niemieckich, potwierdzenie z rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, czy dekret biskupa, dotyczący prowadzenia badań.

Postulator w procesie, ks. der Herbert Niederschlag, wezwał obecnych, aby zachowali w swojej pamięci niektóre ważne wydarzenia z biografii urodzonego w 1903 r. w austriackim Feldkirch, księdza Reinischa. Ks. Reinisch po przyjęciu święceń kapłańskich w 1928 r. wstąpił do pallotynów. Gdy do władzy doszli narodowi socjaliści nie wahał się wyrazić publicznie sprzeciwu wobec ich nieludzkiej ideologii.

Więcej…

 

Pallotyńscy męczennicy już na Watykanie

Uroczysta sesja zamknięcia 5 procesów pallotyńskich męczenników odbyła się 20 października 2011 r. w sali Kurii Warszawsko-Praskiej. Sesji przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli członkowie Trybunału Rogatoryjnego, a więc: sędzia, ks. Zygfryd Landowski, promotor sprawiedliwości, ks. Krzysztof Warchałowski, notariusz, ks. Jacek Wierzba SAC, członkowie Zarządu Prowincji Chrystusa Króla na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem SAC, ks. postulator, Henryk Kietliński SAC, delegacja Sióstr Pallotynek Misjonarek oraz zaproszeni goście.

>>>Zob. Fotoreportaż

Pallotyńskie procesy beatyfikacyjne obejmują pięciu kandydatów do chwały ołtarzy. Oto ich nazwiska: ks. Franciszek Bryja SAC, ks. Franciszek Kilian SAC, ks. Norbert Jan Pellowski SAC, ks. Jan Szambelańczyk SAC, br. Paweł Krawczewicz SAC.

Więcej…

 

ELŻBIETA SANNA, włączona do ZAK przez św. Wincentego Pallottiego

Elżbieta SannaElżbieta Sanna urodziła się w 1788 r. w Sardynii, zmarła w opinii świętości w Rzymie 17.02.1857 roku. Pochowano ją w kościele SS. Salvatore in Onda. Pod wpływem opinii świętości,  15 czerwca 1857 otwarto jej proces beatyfikacyjny. Św. Wincenty Pallotti był jej kierownikiem duchowym przez 18 lat i wysoko ją cenił.

Kiedy miała trzy miesiące Elżbieta zachorowała na ospę i w rezultacie nie była wstanie nigdy unieść ramion. Potrafiła ruszać palcami i nadgarstkami, ale nie potrafiła podnieść łyżki do ust, zrobić znaku krzyża, uczesać się, umyć twarzy, zmienić ubrań, wyrobić chleba, włożyć rzeczy do piekarnika i wyjąć ich z niego.

Pomimo swojej fizycznej niepełnosprawności  wyszła za mąż. W jej szczęśliwym małżeństwie urodziło się siedmioro dzieci, których dwoje zmarło zaraz po urodzeniu. Dla dzieci, w tym także swoich, organizowała lekcje z katechizmu i przygotowywała do sakramentów. Jej dom był otwarty dla kobiet, które chciały nauczyć się pieśni, hymnów religijnych i modlitwy. Jej mąż zmarł na początku 1825 roku po siedemnastu latach życia małżeńskiego, zaś Elżbieta przejęła pełną odpowiedzialność za rodzinę i za administrowanie domem.

Więcej…

 

PROCES BEATYFIKACYJNY ks. Franza Reinischa SAC

Sluga Boży ks. Franz Reinisch SACTeolog moralny z Vallendar ks. Heribert Niederschlag został mianowany postulatorem w procesie beatyfikacyjnym pallotyna, ks. Franza Reinischa, męczennika czasów nazizmu. W rozmowie z redakcją biuletynu „Alles Pallotti”, ks. Niederschlag mówi o profetycznym sprzeciwie i świadectwie męczeństwa: Są wartości, dla których warto oddać życie.

– Rozpoczął się proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym pallotyna, ks. Franza Reinsicha. Czym szczególnym wyróżniało się życie tego kapłana i jego męczeństwo? Co osobiście zafascynowało Księdza w tej postaci ?

Zaimponował mi jego profetyczny protest, bystry i wnikliwy umysł, który bardzo wcześnie pozwolił mu przejrzeć zamiary reżymu nazistowskiego, samowolę i brutalną przemoc. Ks. Reinisch nazywał nazistów „bandą rozbójników”, a Hitlera szatanem. Nie chciał przysięgać wierność „bestii”, mimo iż był świadom konsekwencji. Wiedział, że za sprzeciw może zapłacić życiem. Pozostał jednak wierny swojemu sumieniu i nie zmienił decyzji. Wierzył w Boga i pełnił jego wolę. Był jedynym katolickim kapłanem, który odważył się na sprzeciw. Podejmując decyzję powołał się na swoje sumienie, swoje powołanie i jak prorok opowiedział się za wiarą chrześcijańską, prawdą i sprawiedliwością. W imię tych wartości złożył najwyższą ofiarę.

Więcej…

 

NIEMCY: Ks. Richard Henkes SAC, sługa Prawdy

Ks. HeneksKs. Henkes był wybitnym kaznodzieją, człowiekiem obdarzonym niezwykłą wrażliwością. Mówią o tym prawie wszyscy świadkowie jego życia z Tascher, Frankensteinu, Branitz, Strandoru i KZ Dachu. Choć w ich pamięci pozostały jedynie szczegóły bezkompromisowej postawy kapłana życiorysu męczennika.

Na przykład kazanie wygłoszone 7 lipca 1937 r., które dotyczyło ówczesnych wydarzeń w Niemczech, wrogiej postawy nacjonalizmu niemieckiego wobec Kościoła. Wywołało ono w umysłach słuchaczy duże wrażenie.

Choć ks. Henkes zawsze zapisywał swoje kazania, to, mimo intensywnych poszukiwań w Niemczech, Polsce Czechach i Moskwie, nie odnaleziono ani jednego manuskryptu. Kazania ks. Henkesa wygłoszone w Obozie Koncentracyjnym w Dachu nawiązują bezpośrednio do treści biblijnych. Wiadomo, iż ks. Henkes miał przy sobie mini wydanie Biblii.

Więcej…

 

RZYM: Nowe fakty w sprawie beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC

Ks. Richard Henkes SAC, kandydat na ołtarzeW dniach 26-31 lipca 2010 r. odbyło się w Rzymie, na Via G. Ferrari, seminarium, zorganizowane przez Komisję Historyczną SAC.

Wicepostulator procesu ks. Henkesa, ks. Manfred Probst wygłosił dwa referaty dotyczące biografii kandydata na ołtarze i przebiegu procesu jego beatyfikacji. W swoim wystąpieniu ks. Probst podkreślił, iż w 1947 r. VIII Generalna Kapituła Pallottynów podjęła po raz pierwszy temat męczenników pallotyńskich okresu nazizmu. Wymieniono wówczas 17 nazwisk pallotynów, którzy zginęli śmiercią męczeńską. O niemieckich męczennikach pallotynach mówił ks. Alexander Menningen. Wymienił on jako męczenników: ks. Alberta Eise (1942), ks. Richarda Henkesa (1945) i ks. Franza Reinischa.

Więcej…

 

Ks. Jan Szambelańczyk SAC

Urodził się dnia 23 stycznia 1907 roku w miejscowości Radomice, w diec. gnieźnieńskiej. Nauki gimnazjalne odbył w „Collegium Marianum” w Wadowicach na Kopcu. Strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzymał w 1924 roku. Pierwszą profesję złożył 7 października 1926 roku, a wieczną profesję dnia 10 października 1929 roku. Studia filozoficzne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a teologię studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 lipca 1930 r.

Więcej…

 

Ks. Franciszek Kilian SAC

Urodził się 10 października 1895 roku w miejscowości Zawda, na Pomorzu. Nauki gimnazjalne ukończył w „Collegium Marianum”, w Wadowicach na Kopcu. Strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzymał w 1915 roku. Akt poświęcenia się Bogu i Stowarzyszeniu złożył 19 maja 1918 roku, a wieczną profesję ZS września 1921 roku.

Więcej…

 

Ks. Stanisław Szulmiński SAC

Ks. Stanisław Szulmiński SACMęczennik za wiarę i pojednanie

Urodził się 10 lipca 1894 roku w Odessie. Tam przez pewien czas mieszkali jego rodzice –Aleksander i Helena z d. Wyhowska. Szkołę średnią handlową ukończył w Kamieńcu Podolskim. W 1918 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Żytomierzu. W 1919 roku, z powodu rewolucji bolszewickiej zostaje przeniesiony do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk swojego biskupa Piotra Mańkowskiego 8 lipca 1923 roku w Buczaczu. Już w seminarium dominowało w nim pragnienie oddania się sprawie pojednania Kościoła prawosławnego z Kościołem katolickim. W 1923 roku podjął studia teologii orientalnej w KUL. Także w środowisku lubelskim starał się budzić szerokie zainteresowanie dla dzieła unijnego. Dekretem bp. A. Szelążka, wystawionym w 1927 roku, zostaje mianowany profesorem teologii orientalnej w Seminarium Duchownym w Łucku.

Więcej…

 

Ks. Franciszek Bryja SAC

Ks. Franciszek Bryja SACUrodził się dnia 31 maja 1910 roku w Rajczy, woj. krakowskie. Nauki gimnazjalne ukończył w pallotyńskim „Collegium Marianum”, w Wadowicach na Kopcu. Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 15 sierpnia 1931 roku, a profesję wieczną dnia 15 sierpnia 1934 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1938 roku w kaplicy seminaryjnej w Sucharach, gdzie wówczas mieściło się nasze Wyższe Seminarium Duchowne. Po odbyciu studiów teologicznych został przydzielony do domu pallotyńskiego w Warszawie, przy ul. Skaryszewskiej 12. Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji niemieckiej kontynuował studia na tajnych wykładach i pisał pracę naukową. Jego rozprawa naukowa została przyjęta z wyróżnieniem. Przewidywano dla niego drogę naukową.

Więcej…

 

Ks. Norbert Jan Pellowski SAC

Urodził się 27 stycznia 1903 roku w miejscowości Pszczółki k. Gdańska. Jego rodzicami byli Franciszek i Maria z domu Plat. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego przez pewien czas pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. W 1924 roku wstąpił do Stowarzyszenia Księży Pallotynów w Wadowicach. Dnia 7 października 1925 roku rozpoczął nowicjat. Profesję złożył dnia 24 września 1927 roku w Sucharach.

Więcej…

 

Br. Paweł Krawczewicz SAC

Urodził się 20 sierpnia 1907 roku w miejscowości Bochum, diec. Kolonia, Niemcy. Jego rodzicami byli: Władysław i Jadwiga Ryszewska. Do Stowarzyszenia Księży Pallotynów wstąpił 2 września 1926 roku, w Sucharach, na brata. Po odbyciu postulatu i nowicjatu, pierwszą profesję złożył 31 marca 1929 roku, a profesję wieczną 31 sierpnia 1932 roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…