Suga Boa Elbieta SannaW dniu 27 stycznia 2014 r. Ojciec wity Franciszek upowani kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogoszenia Dekretu o heroicznoci cnt Sugi Boej Elbiety Sanny, czonkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym. Zostaa ona podjta po pozytywnej opinii Kongresu Teologw z 20 listopada 2012 r. i po Zwyczajnej Sesji Kardynaw i Biskupw, czonkw Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ktrzy w dniu 21 stycznia 2014 r. stwierdzili, e Suga Boa praktykowaa w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi zczone.

Refleksje wprowadzajce

Na pocztku warto podkreli tytu, jaki otrzymaa Suga Boa w dokumentach oficjalnych Kocioa: ?Suga Boa Elbieta Sanna, wiecka Wdowa, Tercjarka Profeska Zakonu Braci Mniejszych w. Franciszka i Czonkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ktre zaoy w. Wincenty Pallotti?. Ona, po w. Wincentym, jest w Rodzinie Pallotyskiej pierwsz osob, ktrej cnoty Papie uzna oficjalnie za heroiczne, nie mwic o dwch Bogosawionych, ktrzy dostpili beatyfikacji za mczestwo.

Więcej…

 

E-Sanna.jpgW dniu 27 stycznia 2014 r., Ojciec wity Franciszek upowani Kardynaa Angelo Amato Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do ogoszenia Dekretu o heroicznoci cnt Sugi Boej Elbiety Sanny, czonkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ta papieska decyzja ma fundamentalne znaczenie w procesie beatyfikacyjnym. Zostaa ona podjta po pozytywnej opinii Kongresu Teologw z 20 listopada 2012 r. i po Zwyczajnej Sesji Kardynaw i Biskupw, czonkw Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ktrzy w dniu 21 stycznia 2014 r. stwierdzili, e Suga Boa praktykowaa w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i inne z nimi zczone.

Warto podkreli tytu, jaki otrzymaa Suga Boa w dokumentach oficjalnych Kocioa: ?Suga Boa Elbieta Sanna, wiecka Wdowa, Tercjarka Profeska Zakonu Braci Mniejszych w. Franciszka i Czonkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, ktre zaoy w. Wincenty Pallotti?. Ona, po w. Wincentym, jest w Rodzinie Pallotyskiej pierwsz osob, ktra dostpia tak wysokiego uznania, nie mwic o Mczennikach, ktrzy zostali ogoszeni bogosawionymi za mczestwo. Obecnie modlimy si o uznanie take cudownego daru otrzymanego za wstawiennictwem Sugi Boej.

Ks. Jan Korycki SAC

>>>ZOBACZ: Dekret watykaski i zdjcia - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.742311932465765.1073741856.732608443436114&type=1

 

Ks. Jan SzambelaczylKs. Franciszek Killan

Procesy 5 pallotyskich mczennikw otrzymay ?Decretum Validitatis?

Dnia 2 czerwca 2013 roku nadesza z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych bardzo wana informacja dla Postulacji SAC w Warszawie. Kongregacja ta z zadowoleniem przyja odpowiedzi i wyjanienia Ks. Biskupa Ordynariusza Pelpliskiego, dotyczce II grupy polskich mczennikw z okresu II wojny wiatowej.W najbliszych dniach Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyda ?Dekret wanoci? dla wszystkich spraw objtych procesem pelpliskim, a wic take naszych pallotyskich Sug Boych: Ks. Franciszka Bryji, Ks. Franciszka Kiliana, Ks. Norberta Pellowskiego, Ks. Jana Szambelaczyka i Brata Pawa Krawczewicza.

Więcej…

 

http://www.pallottines.ie/articles/135-they-lived-together-and-they-died-together

Niewiele wiadomo w naszej prowincji o piciu pallotynach, ktrzy zginli w Argentynie w 1976 roku, za czasw panowania junty wojskowej. Warto ich pozna i modli si za nich oraz za tych, ktrzy ponosz odpowiedzialno za ich mier.

To bya niedziela, 4 lipca 1976 roku. Wczesnym rankiem tego dnia brutalnie zamordowano pi osb. Wszyscy byli czonkami pallotyskiej wsplnoty Parafii w. Patryka w Belgrano, w Buenos Aires. Byli to: ks. Peter Dufau, ks. Alfie Leaden, ks. Alfie Kelly i dwch alumnw seminarium, Salvador Barbeito i Emilio Barletti.

Więcej…

 

NIEMCY: Otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Franza Reinischa

Ks. Franz Reinish SACProces beatyfikacyjny pallotyna, ks. Franza Reinischa, mczennika nazizmu, zosta zainaugurowany w Trewirze, w dniu 29 maja 2013 r. Biskup Trewiru, der Stephan Ackermann oraz uczestniczce w procesie osoby zoyy przewidzian dla tej procedury przysig na Ewangeli i dopeniy wszelkich formalnoci zgodnie z prawem kanonicznym.

Zabierajc gos bp. Ackerman podkreli, i w procesie nie chodzi tylko o ukazanie witoci danej osoby, ale take o rzetelne, zgodne z prawem prowadzenie bada. Mwca przedstawi kompletn dokumentacj, przewidzian na ten etap procesu, np. informacj Staej Rady Biskupw Niemieckich, potwierdzenie z rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, czy dekret biskupa, dotyczcy prowadzenia bada.

Postulator w procesie, ks. der Herbert Niederschlag, wezwa obecnych, aby zachowali w swojej pamici niektre wane wydarzenia z biografii urodzonego w 1903 r. w austriackim Feldkirch, ksidza Reinischa. Ks. Reinisch po przyjciu wice kapaskich w 1928 r. wstpi do pallotynw. Gdy do wadzy doszli narodowi socjalici nie waha si wyrazi publicznie sprzeciwu wobec ich nieludzkiej ideologii.

Więcej…

 

Uroczysta sesja zamknicia 5 procesw pallotyskich mczennikw odbya si 20 padziernika 2011 r. w sali Kurii Warszawsko-Praskiej. Sesji przewodniczy ks. abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli czonkowie Trybunau Rogatoryjnego, a wic: sdzia, ks. Zygfryd Landowski, promotor sprawiedliwoci, ks. Krzysztof Warchaowski, notariusz, ks. Jacek Wierzba SAC, czonkowie Zarzdu Prowincji Chrystusa Krla na czele z ks. prowincjaem Jzefem Lasakiem SAC, ks. postulator, Henryk Kietliski SAC, delegacja Sistr Pallotynek Misjonarek oraz zaproszeni gocie.

>>>Zob. Fotoreporta

Pallotyskie procesy beatyfikacyjne obejmuj piciu kandydatw do chway otarzy. Oto ich nazwiska: ks. Franciszek Bryja SAC, ks. Franciszek Kilian SAC, ks. Norbert Jan Pellowski SAC, ks. Jan Szambelaczyk SAC, br. Pawe Krawczewicz SAC.

Więcej…

 

Elbieta SannaElbieta Sanna urodzia si w 1788 r. w Sardynii, zmara w opinii witoci w Rzymie 17.02.1857 roku. Pochowano j w kociele SS. Salvatore in Onda. Pod wpywem opinii witoci, 15 czerwca 1857 otwarto jej proces beatyfikacyjny. w. Wincenty Pallotti by jej kierownikiem duchowym przez 18 lat i wysoko j ceni.

Kiedy miaa trzy miesice Elbieta zachorowaa na osp i w rezultacie nie bya wstanie nigdy unie ramion. Potrafia rusza palcami i nadgarstkami, ale nie potrafia podnie yki do ust, zrobi znaku krzya, uczesa si, umy twarzy, zmieni ubra, wyrobi chleba, woy rzeczy do piekarnika i wyj ich z niego.

Pomimo swojej fizycznej niepenosprawnoci wysza za m. W jej szczliwym maestwie urodzio si siedmioro dzieci, ktrych dwoje zmaro zaraz po urodzeniu. Dla dzieci, w tym take swoich, organizowaa lekcje z katechizmu i przygotowywaa do sakramentw. Jej dom by otwarty dla kobiet, ktre chciay nauczy si pieni, hymnw religijnych i modlitwy. Jej m zmar na pocztku 1825 roku po siedemnastu latach ycia maeskiego, za Elbieta przeja pen odpowiedzialno za rodzin i za administrowanie domem.

Więcej…

 

PROCES BEATYFIKACYJNY ks. Franza Reinischa SAC

Sluga Boy ks. Franz Reinisch SACTeolog moralny z Vallendar ks. Heribert Niederschlag zosta mianowany postulatorem w procesie beatyfikacyjnym pallotyna, ks. Franza Reinischa, mczennika czasw nazizmu. W rozmowie z redakcj biuletynu ?Alles Pallotti?, ks. Niederschlag mwi o profetycznym sprzeciwie i wiadectwie mczestwa: S wartoci, dla ktrych warto odda ycie.

? Rozpocz si proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym pallotyna, ks. Franza Reinsicha. Czym szczeglnym wyrniao si ycie tego kapana i jego mczestwo? Co osobicie zafascynowao Ksidza w tej postaci ?

Zaimponowa mi jego profetyczny protest, bystry i wnikliwy umys, ktry bardzo wczenie pozwoli mu przejrze zamiary reymu nazistowskiego, samowol i brutaln przemoc. Ks. Reinisch nazywa nazistw ?band rozbjnikw?, a Hitlera szatanem. Nie chcia przysiga wierno ?bestii?, mimo i by wiadom konsekwencji. Wiedzia, e za sprzeciw moe zapaci yciem. Pozosta jednak wierny swojemu sumieniu i nie zmieni decyzji. Wierzy w Boga i peni jego wol. By jedynym katolickim kapanem, ktry odway si na sprzeciw. Podejmujc decyzj powoa si na swoje sumienie, swoje powoanie i jak prorok opowiedzia si za wiar chrzecijask, prawd i sprawiedliwoci. W imi tych wartoci zoy najwysz ofiar.

Więcej…

 

Ks. HeneksKs. Henkes by wybitnym kaznodziej, czowiekiem obdarzonym niezwyk wraliwoci. Mwi o tym prawie wszyscy wiadkowie jego ycia z Tascher, Frankensteinu, Branitz, Strandoru i KZ Dachu. Cho w ich pamici pozostay jedynie szczegy bezkompromisowej postawy kapana yciorysu mczennika.

Na przykad kazanie wygoszone 7 lipca 1937 r., ktre dotyczyo wczesnych wydarze w Niemczech, wrogiej postawy nacjonalizmu niemieckiego wobec Kocioa. Wywoao ono w umysach suchaczy due wraenie.

Cho ks. Henkes zawsze zapisywa swoje kazania, to, mimo intensywnych poszukiwa w Niemczech, Polsce Czechach i Moskwie, nie odnaleziono ani jednego manuskryptu. Kazania ks. Henkesa wygoszone w Obozie Koncentracyjnym w Dachu nawizuj bezporednio do treci biblijnych. Wiadomo, i ks. Henkes mia przy sobie mini wydanie Biblii.

Więcej…

 

RZYM: Nowe fakty w sprawie beatyfikacji ks. Richarda Henkesa SAC

Ks. Richard Henkes SAC, kandydat na otarzeW dniach 26-31 lipca 2010 r. odbyo si w Rzymie, na Via G. Ferrari, seminarium, zorganizowane przez Komisj Historyczn SAC.

Wicepostulator procesu ks. Henkesa, ks. Manfred Probst wygosi dwa referaty dotyczce biografii kandydata na otarze i przebiegu procesu jego beatyfikacji. W swoim wystpieniu ks. Probst podkreli, i w 1947 r. VIII Generalna Kapitua Pallottynw podja po raz pierwszy temat mczennikw pallotyskich okresu nazizmu. Wymieniono wwczas 17 nazwisk pallotynw, ktrzy zginli mierci mczesk. O niemieckich mczennikach pallotynach mwi ks. Alexander Menningen. Wymieni on jako mczennikw: ks. Alberta Eise (1942), ks. Richarda Henkesa (1945) i ks. Franza Reinischa.

Więcej…

 

Urodzi si dnia 23 stycznia 1907 roku wmiejscowoci Radomice, wdiec. gnienieskiej. Nauki gimnazjalne odby w?Collegium Marianum? wWadowicach naKopcu. Strj Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzyma w1924 roku. Pierwsz profesj zoy 7 padziernika 1926 roku, awieczn profesj dnia 10 padziernika 1929 roku. Studia filozoficzne ukoczy wWyszym Seminarium Duchownym wOtarzewie, ateologi studiowa naUniwersytecie Gregoriaskim wRzymie. wicenia kapaskie otrzyma 20 lipca 1930 r.

Więcej…

 

Ks. Franciszek Kilian SAC

Urodzi si 10 padziernika 1895 roku wmiejscowoci Zawda, naPomorzu. Nauki gimnazjalne ukoczy w?Collegium Marianum?, wWadowicach naKopcu. Strj Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otrzyma w1915 roku. Akt powicenia si Bogu iStowarzyszeniu zoy 19 maja 1918 roku, awieczn profesj ZS wrzenia 1921 roku.

Więcej…

 

Ks. Stanisaw Szulmiski SACMczennik zawiar ipojednanie

Urodzi si 10 lipca 1894 roku wOdessie. Tam przez pewien czas mieszkali jego rodzice ?Aleksander iHelena zd. Wyhowska. Szko redni handlow ukoczy wKamiecu Podolskim. W1918 roku wstpi doWyszego Seminarium Duchownego wytomierzu. W1919 roku, zpowodu rewolucji bolszewickiej zostaje przeniesiony doWyszego Seminarium Duchownego wTarnowie. wicenia kapaskie otrzyma zrk swojego biskupa Piotra Makowskiego 8 lipca 1923 roku wBuczaczu. Ju wseminarium dominowao wnim pragnienie oddania si sprawie pojednania Kocioa prawosawnego zKocioem katolickim. W1923 roku podj studia teologii orientalnej wKUL. Take wrodowisku lubelskim stara si budzi szerokie zainteresowanie dla dziea unijnego. Dekretem bp. A. Szelka, wystawionym w1927 roku, zostaje mianowany profesorem teologii orientalnej wSeminarium Duchownym wucku.

Więcej…

 

Ks. Franciszek Bryja SAC

Ks. Franciszek Bryja SACUrodzi si dnia 31 maja 1910 roku wRajczy, woj. krakowskie. Nauki gimnazjalne ukoczy wpallotyskim ?Collegium Marianum?, wWadowicach naKopcu. Pierwsz profesj wStowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego zoy 15 sierpnia 1931 roku, aprofesj wieczn dnia 15 sierpnia 1934 roku. wicenia kapaskie otrzyma 11 czerwca 1938 roku wkaplicy seminaryjnej wSucharach, gdzie wwczas miecio si nasze Wysze Seminarium Duchowne. Po odbyciu studiw teologicznych zosta przydzielony dodomu pallotyskiego wWarszawie, przy ul. Skaryszewskiej 12. Studiowa filologi klasyczn naUniwersytecie Warszawskim. Wczasie okupacji niemieckiej kontynuowa studia natajnych wykadach ipisa prac naukow. Jego rozprawa naukowa zostaa przyjta zwyrnieniem. Przewidywano dla niego drog naukow.

Więcej…

 

Ks. Norbert Jan Pellowski SAC

Urodzi si 27 stycznia 1903 roku wmiejscowoci Pszczki k. Gdaska. Jego rodzicami byli Franciszek iMaria zdomu Plat. Po ukoczeniu seminarium nauczycielskiego przez pewien czas pracowa jako nauczyciel wszkole podstawowej. W1924 roku wstpi doStowarzyszenia Ksiy Pallotynw wWadowicach. Dnia 7 padziernika 1925 roku rozpocz nowicjat. Profesj zoy dnia 24 wrzenia 1927 roku wSucharach.

Więcej…

 

Urodzi si 20 sierpnia 1907 roku wmiejscowoci Bochum, diec. Kolonia, Niemcy. Jego rodzicami byli: Wadysaw iJadwiga Ryszewska. DoStowarzyszenia Ksiy Pallotynw wstpi 2 wrzenia 1926 roku, wSucharach, nabrata. Po odbyciu postulatu inowicjatu, pierwsz profesj zoy 31 marca 1929 roku, aprofesj wieczn 31 sierpnia 1932 roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…