PAMIĘĆ O ZMARŁYCH WSPÓŁBRACIACH

ŚP. KS. KRZYSZTOF SYREK SAC [PN]

Śp. ks. Krzysztof Syrek SAC

Dnia 22 grudnia 2015 roku zmarł nasz Współbrat

KS. KRZYSZTOF SYREK SAC

Ks. Krzysztof Syrek SAC urodził się 1 września 1963 roku w Rydułtowach. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 29 września 1987 roku w Ołtarzewie. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 maja 1992 roku w Ołtarzewie.
Po święceniach kapłańskich posługiwał w Ożarowie Mazowieckim (1992-1994), Otwocku (1994-1995), Częstochowie (1995-1999), Bielsku-Białej (1999-2001), Łodzi (2001-2003), Sosnowcu (2003-2006), Warszawie (2006-2011) i Międzyrzeczu (2011-2015).

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Krzysztofa zostanie odprawiona 28 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach k. Rybnika (ul. Główna 1).

Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Śp. ks. Krzysztofa polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Zarząd Prowincjalny, Poznań

>>>DO POBRANIA: Nekrolog

 

ŚP. KS. CZESŁAW HERLENDER SAC (*1935 +2015) [WA]

ŚP. KS. CZESŁAW HERLENDER SAC (*1935 +2015)W imieniu całej Rodziny Pallotyńskiej, Współbraci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla, a zwłaszcza Wspólnoty SAC w Zakopanem, pragniemy powiadomić, że w dniu 11 grudnia 2015 roku, przeżywszy 80 lat, odszedł do chwały Pana nasz drogi Współbrat,

ŚP. KS. CZESŁAW HERLENDER SAC (*1935 +2015)

Za dar Jego pallotyńskiego powołania oraz kapłaństwa oddanego służbie Bogu i ludziom, pragniemy wyrazić wdzięczność, upraszając dlań jednocześnie łaskę życia wiecznego, podczas wspólnotowej modlitwy oraz Mszy św. pogrzebowej, która będzie sprawowana w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem we wtorek 15 grudnia 2015 r. o godz. 12.00.

Złożenie ciała do grobu w krypcie znajdującej się przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Niech Bóg, obdarzając Go życiem wiecznym, wynagrodzi mu całe dobro czynione dla Jego chwały oraz wszelkie trudy wędrówki drogami życia doczesnego!

Zarząd ProwincjalnySAC (Pallotyni)
Prowincja Chrystusa Króla

>>>DO POBRANIA: Nekrolog * Biogram

 

MIEJSCA SPOCZYNKU POLSKICH PALLOTYNÓW

ZADUSZKI PALLOTYŃSKIE

>>>Z okazji tegorocznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, zamieszczamy miejsca spoczynku pallotyńskich Współbraci obu polskich Prowincji, polecając ich w modlitwie Bożemu Miłosierdziu.

Opracowanie: ks. Stanisław Tylus SAC, na podstawie LIBER MORTUORUM.

Więcej…

 

Uściślenie informacji prasowych o śp. ks. Feliksie Folejewskim SAC

W odniesieniu do pojawiających się w prasie i mediach informacji o przeszczepie serca, jaki w ciągu swego życia miał przebyć zmarły w nocy z 22 na 23 września 2015 r. ks. Feliks Folejewski SAC, pragniemy wyjaśnić i uściślić co następuje:

Ks. Feliks Folejewski, pallotyn, od roku 1980 zmagał się z niewydolnością serca – przebył trzy zawały i kilka interwencji chirurgicznych. W 1993 roku zapadła ostateczna decyzja lekarska o konieczności przeszczepu serca dla ratowania życia i rozpoczęto przygotowania do operacji. W kluczowym jednak momencie ks. Feliks Folejewski nie zdecydował się na jej przeprowadzenie. Jak sam w licznych wypowiedziach podkreślał, zaufał on Bogu ponad wszystko, chociaż miał nikłe szanse przeżycia. Podczas modlitwy w Łagiewnikach miał usłyszeć wewnętrzny głos: „Twój przeszczep serca będzie miał na imię: Jezu Ufam Tobie!”. Z tą świadomością przeżył kolejne 22 lata aktywnie podejmując różnego rodzaju działalność duszpastersko-rekolekcyjną i angażując się w liczne formy apostolstwa.

W tym samym duchu wypowiedział się ks. abp Henryk Hoser SAC podczas homilii pogrzebowej i w słowie pożegnania na Cmentarzu Bródnowskim, mówiąc o „przeszczepie duchowym, któremu na imię: Jezu, ufam Tobie”.

Poniżej cytujemy dosłowną wypowiedź śp. ks. Feliksa Folejewskiego SAC zamieszczoną m.in. w wywiadzie z okazji 50-lecia kapłaństwa dla Tygodnika Suwalskiego:

– Podkreśla ksiądz często, że życie kapłana to dar Miłosierdzia Bożego?
Jestem po trzech zawałach serca i kilku operacjach. Byłem przygotowywany do przeszczepu serca, który lekarze uznali za jedyny ratunek. Ale kiedy przed przeszczepem modliłem się w sanktuarium w Łagiewnikach, usłyszałem wewnętrzny głos: Twój przeszczep będzie miał na imię: „Jezu ufam Tobie”. I żyję bez przeszczepu, choć serce nie jest sprawne. [Tygodnik Suwalski, nr 26, z dnia 30.06.2009].

Świadectwo tamtych wydarzeń zwarł również w swojej książce pt. Dziękuję [Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009], jak również w obszernym wywiadzie zamieszczonym w „Naszym Dzienniku” [nr 20, 24-25.01.2009].

Ks. Zenon Hanas SAC, przełożony Wspólnoty pallotyńskiej w Warszawie
[Warszawa, 28 września 2015 r.]

 

POŻEGNANIE ŚP. KS. FELIKSA FOLEJEWSKIEGO SAC

POŻEGNANIE ŚP. KS. FELIKSA FOLEJWSKIEGO SAC

„Uczestniczyłam już w wielu pogrzebach księży, ale czegoś tak wielkiego jeszcze nie widziałam!” — te słowa jednej z uczestniczek Mszy św. pogrzebowej za zmarłego ks. Feliksa Folejewskiego SAC mogą wystarczyć za cały komentarz. Nie sposób bowiem opisać, jak licznie kapłani, osoby konsekrowane i wierni wypełnili katedrę warszawsko-praską, pragnąc – każdy we właściwy sobie sposób – pożegnać ks. Feliksa i ofiarować w jego intencji chwilę modlitwy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…