p. ks. Krzysztof Syrek SAC

Dnia 22 grudnia 2015 roku zmar nasz Wspbrat

KS. KRZYSZTOF SYREK SAC

Ks. Krzysztof Syrek SAC urodzi si 1 wrzenia 1963 roku w Rydutowach. Pierwsz konsekracj w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego zoy 29 wrzenia 1987 roku w Otarzewie. wicenia prezbiteratu przyj 9 maja 1992 roku w Otarzewie.
Po wiceniach kapaskich posugiwa w Oarowie Mazowieckim (1992-1994), Otwocku (1994-1995), Czstochowie (1995-1999), Bielsku-Biaej (1999-2001), odzi (2001-2003), Sosnowcu (2003-2006), Warszawie (2006-2011) i Midzyrzeczu (2011-2015).

Msza w. pogrzebowa w intencji p. ks. Krzysztofa zostanie odprawiona 28 grudnia br. (poniedziaek) o godz. 12.00 w kociele parafialnym p.w. Matki Boej Szkaplerznej i w. Piusa X w Jejkowicach k. Rybnika (ul. Gwna 1).

Po Mszy w. odbdzie si pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

p. ks. Krzysztofa polecajmy Miosierdziu Boemu, proszc dla Niego o ask nieba.

Zarzd Prowincjalny, Pozna

>>>DO POBRANIA: Nekrolog

 

P. KS. CZESAW HERLENDER SAC (*1935 +2015)Wimieniu caej Rodziny Pallotyskiej, Wspbraci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Krla, a zwaszcza Wsplnoty SAC wZakopanem, pragniemy powiadomi, e wdniu 11 grudnia 2015 roku, przeywszy 80 lat, odszed do chway Pana nasz drogi Wspbrat,

P. KS. CZESAW HERLENDER SAC (*1935 +2015)

Za dar Jego pallotyskiego powoania oraz kapastwa oddanego subie Bogu i ludziom, pragniemy wyrazi wdziczno, upraszajc dla jednoczenie ask ycia wiecznego, podczas wsplnotowej modlitwy oraz Mszy w. pogrzebowej, ktra bdzie sprawowana w sanktuarium Matki Boej Fatimskiej na Krzeptwkach w Zakopanem we wtorek 15 grudnia 2015 r. o godz. 12.00.

Zoenie ciaa do grobu w krypcie znajdujcej si przysanktuarium Matki Boej Fatimskiej.

Niech Bg, obdarzajc Go yciem wiecznym, wynagrodzi mu cae dobro czynione dla Jego chway oraz wszelkie trudy wdrwki drogami ycia doczesnego!

Zarzd ProwincjalnySAC (Pallotyni)
Prowincja Chrystusa Krla

>>>DO POBRANIA: Nekrolog * Biogram

 

ZADUSZKI PALLOTYSKIE

>>>Z okazji tegorocznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarych, zamieszczamy miejsca spoczynku pallotyskich Wspbraci obu polskich Prowincji, polecajc ich w modlitwie Boemu Miosierdziu.

Opracowanie: ks. Stanisaw Tylus SAC, na podstawie LIBER MORTUORUM.

Więcej…

 

W odniesieniu do pojawiajcych si w prasie i mediach informacji o przeszczepie serca, jaki w cigu swego ycia mia przeby zmary w nocy z 22 na 23 wrzenia 2015 r. ks. Feliks Folejewski SAC, pragniemy wyjani i ucili co nastpuje:

Ks. Feliks Folejewski, pallotyn, od roku 1980 zmaga si z niewydolnoci serca ? przeby trzy zaway i kilka interwencji chirurgicznych. W 1993 roku zapada ostateczna decyzja lekarska o koniecznoci przeszczepu serca dla ratowania ycia i rozpoczto przygotowania do operacji. W kluczowym jednak momencie ks. Feliks Folejewski nie zdecydowa si na jej przeprowadzenie. Jak sam w licznych wypowiedziach podkrela, zaufa on Bogu ponad wszystko, chocia mia nike szanse przeycia. Podczas modlitwy w agiewnikach mia usysze wewntrzny gos: ?Twj przeszczep serca bdzie mia na imi: Jezu Ufam Tobie!?. Z t wiadomoci przey kolejne 22 lata aktywnie podejmujc rnego rodzaju dziaalno duszpastersko-rekolekcyjn i angaujc si w liczne formy apostolstwa.

W tym samym duchu wypowiedzia si ks. abp Henryk Hoser SAC podczas homilii pogrzebowej i w sowie poegnania na Cmentarzu Brdnowskim, mwic o ?przeszczepie duchowym, ktremu na imi: Jezu, ufam Tobie?.

Poniej cytujemy dosown wypowied p. ks. Feliksa Folejewskiego SAC zamieszczon m.in. w wywiadzie z okazji 50-lecia kapastwa dla Tygodnika Suwalskiego:

? Podkrela ksidz czsto, e ycie kapana to dar Miosierdzia Boego?
Jestem po trzech zawaach serca i kilku operacjach. Byem przygotowywany do przeszczepu serca, ktry lekarze uznali za jedyny ratunek. Ale kiedy przed przeszczepem modliem si w sanktuarium w agiewnikach, usyszaem wewntrzny gos: Twj przeszczep bdzie mia na imi: ?Jezu ufam Tobie?. I yj bez przeszczepu, cho serce nie jest sprawne. [Tygodnik Suwalski, nr 26, z dnia 30.06.2009].

wiadectwo tamtych wydarze zwar rwnie w swojej ksice pt. Dzikuj [Wydawnictwo Sistr Loretanek, Warszawa 2009], jak rwnie w obszernym wywiadzie zamieszczonym w ?Naszym Dzienniku? [nr 20, 24-25.01.2009].

Ks. Zenon Hanas SAC, przeoony Wsplnoty pallotyskiej w Warszawie
[Warszawa, 28 wrzenia 2015 r.]

 

POEGNANIE P. KS. FELIKSA FOLEJWSKIEGO SAC

?Uczestniczyam ju w wielu pogrzebach ksiy, ale czego tak wielkiego jeszcze nie widziaam!? ? te sowa jednej z uczestniczek Mszy w. pogrzebowej za zmarego ks. Feliksa Folejewskiego SAC mog wystarczy za cay komentarz. Nie sposb bowiem opisa, jak licznie kapani, osoby konsekrowane i wierni wypenili katedr warszawsko-prask, pragnc ? kady we waciwy sobie sposb ? poegna ks. Feliksa i ofiarowa w jego intencji chwil modlitwy.

Więcej…

 
Więcej artykułów…