WIELKANOC * PÂQUES * EASTER – 2016 [WA]

zycz_WA

Z uczuciem wdzięczności za to,
co Kościół otrzymał
oraz z odpowiedzialnością
za zadanie, które na nas czeka, przekroczymy Drzwi Święte
mając pełne zaufanie,
że towarzyszy nam moc Zmartwychwstałego Pana,
który nieustannie podtrzymuje
naszą pielgrzymkę.”

Papież Franciszek,
Misericordiae Vultus

Czcigodni Bracia w życiu konsekrowanym!
Drodzy Współbracia i drogie Siostry!
Kochani Bracia i Siostry
w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego!

Gest dzielenia się chlebem jest gestem miłosierdzia!

Chrystus dzielił chleb z głodnymi na pustkowiu, z Apostołami w wieczerniku oraz spragnionymi nowej nadziei uczniami z Emaus.

W jubileuszowym Roku Miłosierdzia, kontemplując ten szczególny dar Bożej miłości, jesteśmy zaproszeni przez Mistrza, by dzielić z Nim i dzięki Niemu chleb:

chleb Eucharystii, dający życie wieczne, oraz ten chleb powszedni, będący objawieniem Jego miłosierdzia w konkretnych ludzkich sytuacjach, w świecie rozdartym przez wojny, nieszczęścia, tułaczkę oraz ubóstwo materialne i duchowe.

Życząc radosnego i głębokiego przeżywania tegorocznych świąt Wielkiej Nocy, dołączam modlitwę o to, byśmy — jako uczniowie Zmartwychwstałego — posiedli serce pałające miłością na głos Jego słów oraz zdolne rozpoznać Go na drodze ożywionej wiary i realizacji dzieł miłosierdzia.

Ks. Józef Lasak SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla

 

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE AD 2016 [PN]

anastasis300.jpg

Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6, 4-5)

Drogi Księże Prowincjale, Drodzy Współbracia,

oto przed nami znów święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Bożego miłosierdzia, bo jak przypomina nam jedna z wielkanocnych prefacji, Chrystus swoim zmartwychwstaniem: „zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie”. W Nadzwyczajnym jubileuszu Miłosierdzia jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy i jeszcze mocniej za to dziękujemy. „Przez Twe święte zmartwychwstanie – śpiewamy w jednej z pieśni – daj nam grzechów odpuszczenie, a potem duszne zbawienie. Alleluja. Alleluja”.

Tegoroczną Wielkanoc świętujemy na kilka dni przed uroczystym obchodem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wspominając tamto wydarzenie, myślmy też o własnym chrzcie i nieustannie mobilizujmy się do trwania w łasce. Każdego dnia „postępujmy w nowym życiu”, usilnie wyrzekajmy się szatana, który jest głównym sprawcą naszego grzechu, i pokornie wyznawajmy wiarę w Tego, który umarł, zmartwychwstał i powróci!

Niech nasze życie będzie świetlane, promienne i jasne. Niech będzie naprawdę życiem chrześcijańskim. Niech inni, pociągnięci naszym przykładem, z nadzieją i radością pójdą za Chrystusem, rozpoznając w Nim Tego, który jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Z modlitwą, zwłaszcza w Wielki Czwartek i w Wielkanoc,

Ks. Adrian Galbas SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego

 

WARSZAWA: Kard. Gerhard Müller przewodniczył celebracji z okazji Światowego Dnia Chorego na Skaryszewskiej

Kard. Gerhard Müller przewodniczył celebracji Światowego Dnia Chorego na Skaryszewskiej

Obchody XXIV Światowego Dnia Chorego w parafii św. Wincentego Pallottiego w Warszawie poprzedziło trzydniowe przygotowanie. W dniach 8-10 lutego 2016 r., ks. Artur Stawarz SVD głosił okolicznościowe konferencje przygotowujące parafian do przyjęcia relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki.

Więcej…

 

DZIEDZICTWO SAC: Ku beatyfikacji pierwszej damy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Elżbiety Sanny (1788-1857)

Elżbieta SannaTa żyjąca w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku mieszkanka Sardynii, jako jedyna ze wszystkich kobiet zaangażowanych w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, miała przywilej bycia nazywaną – wprost i wyraźnie – i to aż czterokrotnie, „członkiem pobożnego Zjednoczenia”. Urodzona w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 r., poślubiła w roku 1807 Antonio Maria Porcu. Z siedmiorga ich dzieci przeżyło pięcioro.

Gdy owdowiała po osiemnastu latach małżeństwa, otrzymała zgodę swej rodziny, by podjąć pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ale, zatrzymana przez przeciwności w drodze do Palestyny, wylądowała 23 lipca 1831 r. w Rzymie, gdzie pozostała aż do śmierci, tj. 17 lutego 1857 r. Pochowano ją w kościele SS. Salvatore in Onda – u boku św. Wincentego Pallottiego, swego kierownika duchowego, tak jak sobie tego życzyła. Wiadomo, „czego chce kobieta, tego chce Bóg” (przysłowie francuskie).

Więcej…

 

REFLEKSJA przed rozpoczęciem Roku Miłosierdzia Bożego

rok-miłosierdzia.jpgPapież Franciszek zapowiedział, że rok od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 – będzie poświęcony MIŁOSIERDZIU BOŻEMU, a jego hasło brzmi: „Miłosierni jak Ojciec”. Moja refleksja ma na celu wprowadzenie nas do przyjęcia tej Wielkiej Prawdy oraz dodatkowo zachęca do zastanowienia się nad Miłością Bożą i ludzką oraz sytuacją duchowo-materialną dzisiejszego człowieka.

Pomocą dla nas niech będą słowa z Ewangelii św. Mateusza : „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego, a także z hymnu o miłości św. Pawła: „tak więc trwają, wiara, nadzieja, miłość – te trzy, z nich zaś największa jest miłość” oraz te wypowiedziane na Górze Błogosławieństw: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Pomocą w zrozumieniu tych słów była dla mnie Księga Miłości – Raula Follereau, człowieka, który głosząc, że „Nikt nie ma prawa być szczęśliwym w oderwaniu od innych” oraz że „Cywilizacja to miłość wzajemna”, wydał walkę trądowi, wojnom, nędzy i biedzie.

Więcej…

 

LIST PROWINCJAŁA Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA I ŚWIĘTA PATRONALNEGO PROWINCJI WARSZAWSKIEJ [2015]

Uroczystość Chrystusa Króla«Każdy, kto zgłaszałby akces do ośrodkowej części Pobożnego Zjednoczenia...
...weźmie pod uwagę to,
że jeżeli ludzie światowi dla interesów doczesnych narażają się nawet na utratę życia,
to jakąż ofiarę można by uznać za zbyt trudną,
gdy chodzi o zdobycie dla siebie Królestwa Niebieskiego i o najwyższe w nim stopnie,
a także [gdy chodzi] o szerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie ku większej chwale Boga i ku zbawieniu wszystkich dusz ludzkich. »
(św. Wincenty Pallotti)

Drodzy Współbracia!

W tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla, na dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, cisną mi się na usta słowa jakie Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie:

„Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia”.

Podobnie przekonywał bł. Michał Sopoćko:

„Chrystus jest Królem Miłosierdzia, a to Miłosierdzie jest naczelną zasadą w Jego Królestwie”.

Fakt, iż papież Franciszek zechciał, aby Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zakończył się 20 listopada 2016 r. w Niedzielę Chrystusa Króla, jest również szczególnie wymowny. Dlatego pozwólcie, iż na tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla spojrzę razem z Wami w perspektywie tego kościelnego eventu, jakim jest jawiący się na horyzoncie Rok Miłosierdzia Bożego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…