zycz_WA

Z uczuciem wdzicznoci za to,
co Koci otrzyma
oraz z odpowiedzialnoci
za zadanie, ktre na nas czeka, przekroczymy Drzwi wite
majc pene zaufanie,
e towarzyszy nam moc Zmartwychwstaego Pana,
ktry nieustannie podtrzymuje
nasz pielgrzymk.?

Papie Franciszek,
Misericordiae Vultus

Czcigodni Bracia w yciu konsekrowanym!
Drodzy Wspbracia i drogie Siostry!
Kochani Bracia i Siostry
w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego!

Gest dzielenia si chlebem jest gestem miosierdzia!

Chrystus dzieli chleb zgodnymi na pustkowiu, zApostoami wwieczerniku oraz spragnionymi nowej nadziei uczniami zEmaus.

Wjubileuszowym Roku Miosierdzia, kontemplujc ten szczeglny dar Boej mioci, jestemy zaproszeni przez Mistrza, by dzieli zNim idziki Niemu chleb:

chleb Eucharystii, dajcy ycie wieczne, oraz ten chleb powszedni, bdcy objawieniem Jego miosierdzia wkonkretnych ludzkich sytuacjach, wwiecie rozdartym przez wojny, nieszczcia, tuaczk oraz ubstwo materialne iduchowe.

yczc radosnego igbokiego przeywania tegorocznych wit Wielkiej Nocy, doczam modlitw oto, bymy ? jako uczniowie Zmartwychwstaego ? posiedli serce paajce mioci na gos Jego sw oraz zdolne rozpozna Go na drodze oywionej wiary irealizacji dzie miosierdzia.

Ks. Jzef Lasak SAC, Przeoony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Krla

 

anastasis300.jpg

Zatem przez chrzest zanurzajcy nas w mier zostalimy razem z Nim pogrzebani po to, abymy i my wkroczyli w nowe ycie ? jak Chrystus powsta z martwych dziki chwale Ojca. Jeeli bowiem przez mier, podobn do Jego mierci, zostalimy z Nim zczeni w jedno, to tak samo bdziemy z Nim zczeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6, 4-5)

Drogi Ksie Prowincjale, Drodzy Wspbracia,

oto przed nami znw wito Zmartwychwstania Paskiego, czyli Boego miosierdzia, bo jak przypomina nam jedna z wielkanocnych prefacji, Chrystus swoim zmartwychwstaniem: ?zniweczy moc grzechu, odnowi cae stworzenie i nam przywrci utracone ycie?. W Nadzwyczajnym jubileuszu Miosierdzia jeszcze bardziej sobie to uwiadamiamy i jeszcze mocniej za to dzikujemy. ?Przez Twe wite zmartwychwstanie ? piewamy w jednej z pieni ? daj nam grzechw odpuszczenie, a potem duszne zbawienie. Alleluja. Alleluja?.

Tegoroczn Wielkanoc witujemy na kilka dni przed uroczystym obchodem 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wspominajc tamto wydarzenie, mylmy te o wasnym chrzcie i nieustannie mobilizujmy si do trwania w asce. Kadego dnia ?postpujmy w nowym yciu?, usilnie wyrzekajmy si szatana, ktry jest gwnym sprawc naszego grzechu, i pokornie wyznawajmy wiar w Tego, ktry umar, zmartwychwsta i powrci!

Niech nasze ycie bdzie wietlane, promienne i jasne. Niech bdzie naprawd yciem chrzecijaskim. Niech inni, pocignici naszym przykadem, z nadziej i radoci pjd za Chrystusem, rozpoznajc w Nim Tego, ktry jest ?drog i prawd, i yciem? (J 14, 6).

Z modlitw, zwaszcza w Wielki Czwartek i w Wielkanoc,

Ks. Adrian Galbas SAC, Przeoony Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Paskiego

 

Kard. Gerhard Mller przewodniczy celebracji wiatowego Dnia Chorego na Skaryszewskiej

Obchody XXIV wiatowego Dnia Chorego wparafii w. Wincentego Pallottiego wWarszawie poprzedzio trzydniowe przygotowanie. Wdniach 8-10 lutego 2016 r., ks. Artur Stawarz SVD gosi okolicznociowe konferencje przygotowujce parafian do przyjcia relikwii w. Siostry Faustyny Kowalskiej ib. Michaa Sopoki.

Więcej…

 

Elbieta SannaTa yjca w pierwszej poowie dziewitnastego wieku mieszkanka Sardynii, jako jedyna ze wszystkich kobiet zaangaowanych w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, miaa przywilej bycia nazywan ? wprost i wyranie ? i to a czterokrotnie, ?czonkiem pobonego Zjednoczenia?. Urodzona w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 r., polubia w roku 1807 Antonio Maria Porcu. Z siedmiorga ich dzieci przeyo picioro.

Gdy owdowiaa po osiemnastu latach maestwa, otrzymaa zgod swej rodziny, by podj pielgrzymk do Ziemi witej. Ale, zatrzymana przez przeciwnoci w drodze do Palestyny, wyldowaa 23 lipca 1831 r. w Rzymie, gdzie pozostaa a do mierci, tj. 17 lutego 1857 r. Pochowano j w kociele SS. Salvatore in Onda ? u boku w. Wincentego Pallottiego, swego kierownika duchowego, tak jak sobie tego yczya. Wiadomo, ?czego chce kobieta, tego chce Bg? (przysowie francuskie).

Więcej…

 

rok-miosierdzia.jpgPapie Franciszek zapowiedzia, e rok od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 ? bdzie powicony MIOSIERDZIU BOEMU, a jego haso brzmi: ?Miosierni jak Ojciec?. Moja refleksja ma na celu wprowadzenie nas do przyjcia tej Wielkiej Prawdy oraz dodatkowo zachca do zastanowienia si nad Mioci Bo i ludzk oraz sytuacj duchowo-materialn dzisiejszego czowieka.

Pomoc dla nas niech bd sowa z Ewangelii w. Mateusza : ?Bdziesz miowa Pana Boga swego, caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem, a bliniego swego jak siebie samego, a take z hymnu o mioci w. Pawa: ?tak wic trwaj, wiara, nadzieja, mio ? te trzy, z nich za najwiksza jest mio? oraz te wypowiedziane na Grze Bogosawiestw: ?Bogosawieni miosierni, albowiem oni miosierdzia dostpi?.

Pomoc w zrozumieniu tych sw bya dla mnie Ksiga Mioci ? Raula Follereau, czowieka, ktry goszc, e ?Nikt nie ma prawa by szczliwym w oderwaniu od innych? oraz e ?Cywilizacja to mio wzajemna?, wyda walk trdowi, wojnom, ndzy i biedzie.

Więcej…

 

Uroczysto Chrystusa Krla?Kady, kto zgaszaby akces do orodkowej czci Pobonego Zjednoczenia...
...wemie pod uwag to,
e jeeli ludzie wiatowi dla interesw doczesnych naraaj si nawet na utrat ycia,
to jak ofiar mona by uzna za zbyt trudn,
gdy chodzi o zdobycie dla siebie Krlestwa Niebieskiego i o najwysze w nim stopnie,
a take [gdy chodzi] o szerzenie Krlestwa Jezusa Chrystusa po caym wiecie ku wikszej chwale Boga i ku zbawieniu wszystkich dusz ludzkich. ?
(w. Wincenty Pallotti)

Drodzy Wspbracia!

W tegoroczn uroczysto Chrystusa Krla, na dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczciem Jubileuszowego Roku Miosierdzia, cisn mi si na usta sowa jakie Pan Jezus przekaza w. Siostrze Faustynie:

?Napisz to: nim przyjd jako Sdzia sprawiedliwy, przychodz wpierw jako Krl Miosierdzia?.

Podobnie przekonywa b. Micha Sopoko:

?Chrystus jest Krlem Miosierdzia, a to Miosierdzie jest naczeln zasad w Jego Krlestwie?.

Fakt, i papie Franciszek zechcia, aby Jubileuszowy Rok Miosierdzia zakoczy si 20 listopada 2016 r. w Niedziel Chrystusa Krla, jest rwnie szczeglnie wymowny. Dlatego pozwlcie, i na tegoroczn uroczysto Chrystusa Krla spojrz razem z Wami w perspektywie tego kocielnego eventu, jakim jest jawicy si na horyzoncie Rok Miosierdzia Boego.

Więcej…

 
Więcej artykułów…