Elbieta SannaTa yjca w pierwszej poowie dziewitnastego wieku mieszkanka Sardynii, jako jedyna ze wszystkich kobiet zaangaowanych w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, miaa przywilej bycia nazywan ? wprost i wyranie ? i to a czterokrotnie, ?czonkiem pobonego Zjednoczenia?. Urodzona w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 r., polubia w roku 1807 Antonio Maria Porcu. Z siedmiorga ich dzieci przeyo picioro.

Gdy owdowiaa po osiemnastu latach maestwa, otrzymaa zgod swej rodziny, by podj pielgrzymk do Ziemi witej. Ale, zatrzymana przez przeciwnoci w drodze do Palestyny, wyldowaa 23 lipca 1831 r. w Rzymie, gdzie pozostaa a do mierci, tj. 17 lutego 1857 r. Pochowano j w kociele SS. Salvatore in Onda ? u boku w. Wincentego Pallottiego, swego kierownika duchowego, tak jak sobie tego yczya. Wiadomo, ?czego chce kobieta, tego chce Bg? (przysowie francuskie).

Analfabetka, mwica tylko w dialekcie sardyskim, dotknita czciowym paraliem ramion (konsekwencja ospy, na ktr zachorowaa jako trzymiesiczne dziecko), oddalona od swego kraju i wasnej rodziny ? Sanna dochodzi do przekonania, e Bg chce j mie w Wiecznym Miecie. Tam podbije nie tylko serca Rzymian, ale stanie si jedn z najbardziej gorliwych i skutecznych wsppracownic Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pallotti, ktry by jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym przez dziewitnacie lat, sam korzysta z jej rad i poleca innym, by robili to samo. Jestemy w posiadaniu kilku wiadectw, ktre potwierdzaj t relacj duchowo-apostolsk midzy Don Vincenzo i Mam Sann ? jak nazywaj j rodacy z Sardynii. Z biednego poddasza w pobliu Bazyliki witego Piotra, gdzie Elbieta zamieszkiwaa podczas swego pobytu w Rzymie, emanowao nadzwyczajne promieniowanie duchowe i apostolskie. Pallotti nie by jedynym, ktry z tego promieniowania korzysta. Gbia jej wiary, zdrowy rozsdek i mio do Kocioa sprawiay, e przychodzili do niej po rad ksia, bracia i klerycy rodzcej si wsplnoty Apostolstwa Katolickiego uwaajc Elbiet za ich "duchow matk". U wszystkich umiaa rozbudzi "smak Boga". Modlitwa, cierpienie, dar rady i towarzyszenia duchowego jakimi obdarzy j Bg, uczyniy z tej prostej i niepimiennej kobiety ?apostok Rzymu?.

Jeli prawd jest, e ? jak powiadaj Hiszpanie, ?za wielkimi dokonaniami kadego mczyzny stoi kobieta? ? przysowie to sprawdza si w relacji Pallotti-Sanna, tak jak sprawdzio si w yciu wielu witych, tych kanonizowanych i nie: Hieronim i Paula, Franciszek i Klara, Mistrz Eckhart i Katarzyna ze Strasburga, Teresa z Avila i Jan od Krzya, Franciszek Salezy i Joanna de Chantal, Wincenty a Paulo i Ludwika de Marillac, Proboszcz z Ars i Katarzyna Lassagne, Teilhard de Chardin i Lucile Swan, Hans Urs von Balthasar i Adrianna von Speyr, i wielu, wielu innych.

w. Wincenty Pallotti ogromnie ceni Elbiet, poniewa jej zabieganie o chwa Bo i zbawienie dusz nie miao granic. wiadcz o tym chociaby te oto sowa jej autorstwa: ?Chciaabym, by niebo byo pene, czyciec pusty a pieko zamknite?. Podpisanie w dniu 22 stycznia 2016 r. przez papiea Franciszka dekretu zatwierdzajcego cud przez wstawiennictwo Czcigodnej Sugi Boej Elbiety Sanny, pierwszej damy Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, to najpikniejszy prezent jaki Rodzina Pallotyska moga otrzyma od Kocioa ?na imieniny Pallottiego?. Pozostao nam ju tylko czeka na wyznaczenie daty jej beatyfikacji, ktra ma mie miejsce w jej rodzinnej Sardynii.

Ks. Stanisaw Stawicki SAC

>>>Poniej link do wywiadu z Postulatorem procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sugi Boej Elbiety Sanny, ks. Janem Koryckim SAC: https://www.youtube.com/watch?v=PqHKTf0NDeo