Herb

?Zasad i podwalin, na ktrej po wsze czasy opiera si powinno kierownictwo i zarzd zarwno wewntrzny jak zewntrzny, jest ta sama mio; i gdyby doszo do tego, e zabrakoby mioci, runby cay gmach moralny, ktry z miosierdzia Boego wzniesiony zosta ku tak wielkiemu poytkowi dusz i ku wikszej chwale Boej.? (OOCC VI, 438).

?Najwysz wadz w Stowarzyszeniu sprawuje w sposb zwyczajny Przeoony Generalny wraz ze swymi Radcami, w sposb za nadzwyczajny ? Zebranie Generalne.? (Prawo SAC, 90)

Czonkowie Zarzdu Generalnego:

Przeoony Generalny: ks. Jacob NAMPUDAKAM
I Radca Generalny: ks. Adam Golec
Radcy Generalni: ks. Gilberto Orsolin
ks. Franois Harelimana
ks. Martin Manus
Prokurator Generalny: ks. Witalij Gorbatych
Administrator Generalny: ks. Gerald Dwyer
Sekretarz Generalny: ks. Marcus Reck

Przeoeni Generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

w. WINCENTY PALLOTTI 1835-1850 Zaoyciel
Vaccari Francesco 1850-1856
Melia Raffaele 1856-1862
Auconi Ignazio 1862- 1869
Fa? di Bruno Giuseppe 1869- 1889
Orlandi Carlo 1889- 1890 Vicario Gen.
Bannin Joseph 1890-1895 Vicario Gen.
Tofini Scipio 1895-1896 Vicario Gen.
Whitmee William 1896- 1903
Kugelmann Max 1903-1909
Gissler Karl 1909-1919
Cardi Giacinto 1919-1925
Resch Peter 1925-1931
Cardi Giacinto 1931-1937
Hoffmann Karl 1937-1947
Turowski Wojciech 1947-1953
Mhler Wilhelm 1953- 1971
Gorman Nicholas 1971-1977
Mnz Ludwig 1977-1983
Juritsch Martin 1983-1992
Freeman Samus 1992-2004 Biskup Ossory
Kretz Friedrich 2004-2010
Jacob NAMPUDAKAM 2010-

Adres Zarzdu Generalnego:

Casa Generalizia dei Padri Pallottini

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204

I-00186 Roma

(ITALIA-WOCHY)

http://www.sac.info

Prowincje/Regie

Stowarzyszenie dzieli si na Prowincje/Regie i Wsplnoty miejscowe. Czonkowie Stowarzyszenia nale do tej Prowincji/Regii, w ktrej zoyli pierwsz konsekracj. Prowincj/Regi stanowi zesp wikszej liczby Wsplnot miejscowych z ustalon liczb czonkw na okrelonym cile terytorium.

Prowincje:

1. Woska: Krlowej Apostow

2. Niemiecka: Najwitszego Serca Jezusa

3. Irlandzka: Matki Boej Mioci

4. Polska: Chrystusa Krla

5. Brazylijska: Maryi Dziewicy

6. Szwajcarska: w. Mikoaja de Flue

7. Amerykaska: Matki Boej

8. Brazylijska: w. Pawa Apostoa

9. Amerykaska: Niepokalanego Poczcia NMP

10. Indyjska: Objawienia Paskiego

11. Polska: Zwiastowania Paskiego

12. Indyjska: Wniebowzicia NMP

Regie:
1. Urugwajska: w. Wincentego Pallottiego
2. Francuska: Miosierdzia Boego
3. Argentyska: NMP Gujaskiej
4. Australijska: Krlowej wiata
5. Rwandyjsko-Kongolijska: witej Rodziny
6. Indyjska: wiata Chrystusa
7. Brazylijska: Matki Boej Miosierdzia

8. Kamerunsko-Nigeryjska: Trjcy witej