STRUKTURA I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Herb

Zasadą i podwaliną, na której po wsze czasy opierać się powinno kierownictwo i zarząd zarówno wewnętrzny jak zewnętrzny, jest ta sama miłość; i gdyby doszło do tego, że zabrakłoby miłości, runąłby cały gmach moralny, który z miłosierdzia Bożego wzniesiony został ku tak wielkiemu pożytkowi dusz i ku większej chwale Bożej.” (OOCC VI, 438).

„Najwyższą władzę w Stowarzyszeniu sprawuje w sposób zwyczajny Przełożony Generalny wraz ze swymi Radcami, w sposób zaś nadzwyczajny – Zebranie Generalne.” (Prawo SAC, 90)

 

Członkowie Zarządu Generalnego:

  Przełożony Generalny:   ks. Jacob NAMPUDAKAM
  I Radca Generalny:   ks. Adam Golec
  Radcy Generalni:   ks. Gilberto Orsolin
      ks. François Harelimana
      ks. Martin Manus
       
  Prokurator Generalny:   ks. Witalij Gorbatych
  Administrator Generalny:   ks. Gerald Dwyer
  Sekretarz Generalny:   ks. Marcus Reck
       

 

Przełożeni Generalni Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Św. WINCENTY PALLOTTI 1835-1850 Założyciel
Vaccari Francesco 1850-1856  
Melia Raffaele 1856-1862  
Auconi Ignazio 1862- 1869  
Faà di Bruno Giuseppe 1869- 1889  
Orlandi Carlo 1889- 1890 Vicario Gen.
Bannin Joseph 1890-1895 Vicario Gen.
Tofini Scipio 1895-1896 Vicario Gen.
Whitmee William 1896- 1903  
Kugelmann Max 1903-1909  
Gissler Karl 1909-1919  
Cardi Giacinto 1919-1925  
Resch Peter 1925-1931  
Cardi Giacinto 1931-1937  
Hoffmann Karl 1937-1947  
Turowski Wojciech 1947-1953  
Möhler Wilhelm 1953- 1971  
Gorman Nicholas 1971-1977  
Münz Ludwig 1977-1983  
Juritsch Martin 1983-1992  
Freeman Séamus 1992-2004 Biskup Ossory
Kretz Friedrich 2004-2010  
Jacob NAMPUDAKAM 2010-  

 

   

 

Adres Zarządu Generalnego:

Casa Generalizia dei Padri Pallottini

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204

I-00186 Roma

(ITALIA-WŁOCHY)

http://www.sac.info

 

Prowincje/Regie

Stowarzyszenie dzieli się na Prowincje/Regie i Wspólnoty miejscowe. Członkowie Stowarzyszenia należą do tej Prowincji/Regii, w której złożyli pierwszą konsekrację. Prowincję/Regię stanowi zespół większej liczby Wspólnot miejscowych z ustaloną liczbą członków na określonym ściśle terytorium.

Prowincje:    
 

1. Włoska: Królowej Apostołów

   
 

2. Niemiecka: Najświętszego Serca Jezusa

   
 

3. Irlandzka: Matki Bożej Miłości

   
 

4. Polska: Chrystusa Króla

   
 

5. Brazylijska: Maryi Dziewicy

   
 

6. Szwajcarska: Św. Mikołaja de Flue

   
 

7. Amerykańska: Matki Bożej

   
 

8. Brazylijska: Św. Pawła Apostoła

   
 

9. Amerykańska: Niepokalanego Poczęcia NMP

   
 

10. Indyjska: Objawienia Pańskiego

   
 

11. Polska: Zwiastowania Pańskiego

   
 

12. Indyjska: Wniebowzięcia NMP

   
     
Regie:    
  1. Urugwajska: Św. Wincentego Pallottiego    
  2. Francuska: Miłosierdzia Bożego    
  3. Argentyńska: NMP Gujańskiej    
  4. Australijska: Królowej Świata    
  5. Rwandyjsko-Kongolijska: Świętej Rodziny    
  6. Indyjska: Światła Chrystusa    
  7. Brazylijska: Matki Bożej Miłosierdzia    
 

8. Kamerunsko-Nigeryjska: Trójcy Świętej