SPOTKANIA

kongres_zak

Zblia si III Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Odbdzie si on w dniach 14-19 lipca 2015 r. w Centrum Mariapolis, prowadzonym przez Ruch Focolari, nieopodal Sao Paulo (Brazylia). Z Polski na kongres wyrusza omioosobowa grupa.

Wedug Statutu Generalnego ZAK, Kongres Generalny zwoywany jest przynajmniej co sze lat. Pierwsza takie spotkanie odbyo si w Polsce (Konstancin-Jeziorna, 22-27 sierpie 2005 r.), za drugie we woskim Rocca di Papa (8-13 kwietnia 2010 r.). Celem kongresu jest ?wsplnotowa refleksja, wymiana myli, dowiadcze i propozycji oraz skuteczniejsze oywianie apostolstwa powszechnego? (SG, nr 100).

Temat III Kongresu Generalnego ? ?Jezus - rado, ktra si odnawia i udziela innym ? nawizuje do Evangelii Gaudium papiea Franciszka. W istocie, ?rado Ewangelii napenia serce oraz cae ycie tych, ktrzy spotykaj si z Jezusem?. ?Z Jezusem Chrystusem rodzi si zawsze i odradza rado? ?przekonuje papie Franciszek (EG, 1).

Ks. Stanisaw Stawicki SAC

>>> DO POBRANIA: Program kongresu

 

ZAK

Drodzy!

Zblia si Dzie Wdzicznoci za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Jak co roku przypada on 28 padziernika. W tym roku mija 10 lat od erygowania ZAK jako midzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. Tym bardziej wic chcemy DZIKOWA Bogu za dar Zjednoczenia, ktre tworzymy i ktre jest naszym szczeglnym „sposobem bycia Kocioem”. Dzikujemy za rozwj Zjednoczenia, w ktre kadego roku angauje si wiele osb wieckich. Dzikujemy za dar wsppracy, ktrej dowiadczamy i ktrej wci si uczymy. Oczywicie wiele jeszcze przed nami. Realizacja wizji w. Wincentego wymaga od nas zmiany mylenia (czyli nawrcenia) aby bardziej y dzisiaj charyzmatem, ktry otrzyma On od Boga. Zachcam do wykorzystania dnia 28.10 jako szczeglnej okazji do dzielenia si z osobami, z ktrymi wsppracujemy bogactwem Zjednoczenia. W tych dniach odbdzie si w Konstancinie kolejne Sympozjum Instytutu Pallottiego. Tam, 26 padziernika (sobota) o godz. 18.30, w czasie Mszy w. pod przewodnictwem ks. Czesawa Parzyszka SAC, bdziemy dzikowa Bogu za dziaalno i rozwj ZAK w Polsce. Z tego wydarzenia zostanie przeprowadzona transmisja, ktr bdzie mona obejrze na stronie: https://new.livestream.com/tv-misericordia-pl/zak

Ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczcy KRK ZAK

 

ZAK: Spotkanie Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK

KRK ZAK - PolskaDnia 11 maja 2013 r. w Otarzewie odbyo si posiedzenie Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK. Na pocztku spotkania czonkowie Rady zapoznali si z aktualn sytuacj Zjednoczenia na Ukrainie i Biaorusi oraz w Czechach i na Sowacji. Nastpnie ks. Mariusz Makiewicz SAC przedstawi propozycj zmian ceremoniau przyjmowania nowych czonkw do ZAK. Trwaj przygotowania, aby ujednolici ten obrzd dla caego Zjednoczenia i nada mu waciwy charakter, zgodny z jego istot i znaczeniem. Nawizujc do poprzedniego spotkania KRK ks. Marek Chmielniak SAC rozpocz dyskusj nad realizacj podjtych wwczas zada i sugestii. Jednym z nich bya propozycja zaangaowania si czonkw ZAK w organizowanie czuwania przed Zesaniem Ducha witego.

Więcej…

 

KONGRES ZAK 2012

W dniach 21-23 wrzenia 2012 r., w Konstancinie-Jeziornej odby si II Krajowy Kongres ZAK. Wzio w nim udzia ok. 300 osb, przedstawicieli wsplnot Zjednoczenia z Polski, Biaorusi, Sowacji i Ukrainy. Hasem Kongresu s sowa: Zjednoczenie domem wiary. Gociem specjalnym spotkania by ks. genera Jacob Nampudakam SAC.

Do uczestnikw Kongresu wystosowa przesanie ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP.

Krajowy Kongres ZAK jest take kolejn stacj obchodw jubileuszu 50-lecia kanonizacji w. Wincentego Pallottiego. Kongresowej modlitwie towarzyszy krzy-relikwia w. Zaoyciela. Podczas Mszy w. na zakoczenie Kongresu w Otarzewie do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego zostanie przyjtych 11 osb ze wsplnot w Chojnicach, Gdasku, Otarzewie i w Warszawie. Kongres jest szczeglnym dowiadczeniem jednoci Rodziny pallotyskiej.

Szcz Boe!

Ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczcy KRK ZAK

>>>Bezporednia transmisja z Kongresu ZAK na stronie:
http://new.livestream.com/tv-misericordia-pl/events/1568600

Więcej…

 

ZAK : Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

UAC-ZAK

Rzym, 24 ? 28 maja 2012 r.

Do wszystkich czonkw i wsppracownikw Zjednoczenia

Szczere pozdrowienia z Wiecznego Miasta!

My, nowa GRK Zjednoczenia, spotkalimy si po raz pierwszy w tym czasie Zesania Ducha witego podczas Roku Jubileuszowego 50-tej rocznicy Kanonizacji witego Wincentego Pallottiego, aby zastanowi si, dostrzec i podj decyzje o yciu i strukturach Zjednoczenia w wietle rozwaa i decyzji Trzeciego Zebrania Generalnego w styczniu tego roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…