SPOTKANIA

III Kongres Generalny ZAK - zapowiedź

kongres_zak

Zbliża się III Kongres Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Odbędzie się on w dniach 14-19 lipca 2015 r. w Centrum Mariapolis, prowadzonym przez Ruch Focolari, nieopodal Sao Paulo (Brazylia). Z Polski na kongres wyrusza ośmioosobowa grupa.

Według Statutu Generalnego ZAK, Kongres Generalny zwoływany jest przynajmniej co sześć lat. Pierwsza takie spotkanie odbyło się w Polsce (Konstancin-Jeziorna, 22-27 sierpień 2005 r.), zaś drugie we włoskim Rocca di Papa (8-13 kwietnia 2010 r.). Celem kongresu jest „wspólnotowa refleksja, wymiana myśli, doświadczeń i propozycji oraz skuteczniejsze ożywianie apostolstwa powszechnego” (SG, nr 100).

Temat III Kongresu Generalnego – „Jezus - radość, która się odnawia i udziela innym – nawiązuje do Evangelii Gaudium papieża Franciszka. W istocie, „radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”. „Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość” –przekonuje papież Franciszek (EG, 1).

Ks. Stanisław Stawicki SAC

>>> DO POBRANIA: Program kongresu

 

ZAK: Dzień Wdzięczności za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego

ZAK

Drodzy!

Zbliża się Dzień Wdzięczności za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Jak co roku przypada on 28 października. W tym roku mija 10 lat od erygowania ZAK jako międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych na prawie papieskim. Tym bardziej więc chcemy DZIĘKOWAĆ Bogu za dar Zjednoczenia, które tworzymy i które jest naszym szczególnym „sposobem bycia Kościołem”. Dziękujemy za rozwój Zjednoczenia, w które każdego roku angażuje się wiele osób świeckich. Dziękujemy za dar współpracy, której doświadczamy i której wciąż się uczymy. Oczywiście wiele jeszcze przed nami. Realizacja wizji św. Wincentego wymaga od nas zmiany myślenia (czyli nawrócenia) aby bardziej żyć dzisiaj charyzmatem, który otrzymał On od Boga. Zachęcam do wykorzystania dnia 28.10 jako szczególnej okazji do dzielenia się z osobami, z którymi współpracujemy bogactwem Zjednoczenia. W tych dniach odbędzie się w Konstancinie kolejne Sympozjum Instytutu Pallottiego. Tam, 26 października (sobota) o godz. 18.30, w czasie Mszy św. pod przewodnictwem ks. Czesława Parzyszka SAC, będziemy dziękować Bogu za działalność i rozwój ZAK w Polsce. Z tego wydarzenia zostanie przeprowadzona transmisja, którą będzie można obejrzeć na stronie: https://new.livestream.com/tv-misericordia-pl/zak

Ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczący KRK ZAK

 

ZAK: Spotkanie Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK

KRK ZAK - PolskaDnia 11 maja 2013 r. w Ołtarzewie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK. Na początku spotkania członkowie Rady zapoznali się z aktualną sytuacją Zjednoczenia na Ukrainie i Białorusi oraz w Czechach i na Słowacji. Następnie ks. Mariusz Małkiewicz SAC przedstawił propozycję zmian ceremoniału przyjmowania nowych członków do ZAK. Trwają przygotowania, aby ujednolicić ten obrzęd dla całego Zjednoczenia i nadać mu właściwy charakter, zgodny z jego istotą i znaczeniem. Nawiązując do poprzedniego spotkania KRK ks. Marek Chmielniak SAC rozpoczął dyskusję nad realizacją podjętych wówczas zadań i sugestii. Jednym z nich była propozycja zaangażowania się członków ZAK w organizowanie czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Więcej…

 

KONGRES ZAK 2012

W dniach 21-23 września 2012 r., w Konstancinie-Jeziornej odbył się II Krajowy Kongres ZAK. Wzięło w nim udział ok. 300 osób, przedstawicieli wspólnot Zjednoczenia z Polski, Białorusi, Słowacji i Ukrainy. Hasłem Kongresu są słowa: Zjednoczenie domem wiary. Gościem specjalnym spotkania był ks. generał Jacob Nampudakam SAC.

Do uczestników Kongresu wystosował przesłanie ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP.

Krajowy Kongres ZAK jest także kolejną stacją obchodów jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Kongresowej modlitwie towarzyszy krzyż-relikwia św. Założyciela. Podczas Mszy św. na zakończenie Kongresu w Ołtarzewie do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego zostanie przyjętych 11 osób ze wspólnot w Chojnicach, Gdańsku, Ołtarzewie i w Warszawie. Kongres jest szczególnym doświadczeniem jedności Rodziny pallotyńskiej.

Szczęść Boże!

Ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczący KRK ZAK

>>>Bezpośrednia transmisja z Kongresu ZAK na stronie:
http://new.livestream.com/tv-misericordia-pl/events/1568600

Więcej…

 

ZAK : Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

UAC-ZAK

Rzym, 24 – 28 maja 2012 r.

Do wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia

Szczere pozdrowienia z Wiecznego Miasta!

My, nowa GRK Zjednoczenia, spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym czasie Zesłania Ducha Świętego podczas Roku Jubileuszowego 50-tej rocznicy Kanonizacji świętego Wincentego Pallottiego, aby zastanowić się, dostrzec i podjąć decyzje o życiu i strukturach Zjednoczenia w świetle rozważań i decyzji Trzeciego Zebrania Generalnego w styczniu tego roku.

Więcej…

 
Więcej artykułów…