Misja Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

Królowa ApostołówMisją Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest ożywianie wiary, budzenie świadomości apostolskiego powołania i rozpalanie miłości ewangelicznej wśród wszystkich członków Ludu Bożego, aby jednoczyli się w zadaniu szerzenia tej miłości oraz urzeczywistniania , tak szybko jak to jest możliwe, jednej owczarni pod jednym Pasterzem (por. J 10,16). Dlatego też przyczynia się ono do współpracy między wszystkimi wierzącymi w poszukiwaniu nowych form wspólnot i ewangelizacji. Jest to wspólna misja dla wszystkich członków Zjednoczenia, czy to należących do instytutów życia konsekrowanego, czy też dla osób świeckich. Realizują ją poprzez charakterystyczny dla swego stanu i powołania styl życia i podejmowaną działalność apostolską.

Dzieło Zjednoczenia powierzył Pallotti opiece Maryi Królowej Apostołów. Był przekonany, że patrzy Ona na nie z upodobaniem, gdyż to Ona po Jezusie Chrystusie jest najdoskonalszym wzorem gorliwości i miłości chrześcijańskiej.

Wzorem dla Zjednoczenia miała być wspólnota z Wieczernika jerozolimskiego i pierwotnego Kościoła, trwającego na modlitwie, łamaniu chleba i w nauce Apostołów.

Postanawiam wyobrażać sobie, że w jakimkolwiek będę się znajdować miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w Jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali Ducha Świętego. (św. Wincenty Pallotti)